برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين خصوصيات آبخوان کارستي چشمه برم جمال با استفاده از پاسخهاي فيزيکي – شيميايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

چشمه برم جمال درجنوب غرب ايران در استان خوزستان و در شمال شرق شهر اهواز واقع شده است. يالهاي شمال شرقي و جنوب غربي تاقديس کوه سفيد، که از سازند کربناته و کارستي آسماري تشکليل شده اند، حوضه آبگير اين چشمه را شامل مي شوند. در اين حوضه سيماهاي کارستي از قبيل فروچاله، غار و پديده هاي مورفولوژيک سطحي مناطق کارستي نيز قابل مشاهده است. عبور چند روند گسله از تاقديس کوه سفيد باعث شده تا آبخوان چشمه برم جمال به شدت خرد شده و فرآيند کارستي شدن در امتداد سيستم هاي درز و شکستگي صورت گيرد. در طول مدت مطالعه، هدايت الکتريکي، اسيديته و دماي آب چشمه هر هفته و در فاصله زماني 12 ماه و آناليز نمونه هاي آب چشمه به منظور تعيين ميزان غلظت آنيون ها و کاتيون هاي اصلي انجام شد. آبدهي چشمه به روش دبي – اشل به صورت روزانه در طول زمان فروکش و دو هفته يک بار در زمان آرامش اندازه گيري مي شد. با استفاده از مدل کامپيوتري PHreeqc 2.6 فشار جزيي دي اکسيد کربن و شاخصهاي اشباع کلسيت و دولوميت تعيين شد. در هيدروگراف چشمه برم جمال سه ضريب فروکش a2، a3 و ضريب فروکش ناشي از وقايع بارندگي a1 تميز داده شد که تفاوت قابل ملاحظه اي بين دومين و سومين ضريب فروکش به چشم نخورد. جريان پايه براي فروکش هاي a1، a2 و a3 به ترتيب برابر 49، 75.34 و 100 درصد به دست آمد. هدايت الکتريکي، غلظتهاي کلسيم، کربنات و بيکربنات و شاخص اشباع کلسيت تغييرات شاخصي را نشان ندادند، مورفولوژي و زمين شناسي حوضه آبگير چشمه برم جمال و داده هاي هيدروگراف و آناليز شيميايي نمونه ها بيانگر اين است که سيستم هيدروژئولوژيکي آبخوان کارستي چشمه برم جمال از نوع مجرايي – افشان مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 220
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی