برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين ميزان آنتي بادي ضد ويروس هپاتيت B در كاركنان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ويروس هپاتيت B عامل ايجاد هپاتيت حاد و مزمن، سيروز كبدي و كارسينوم هپاتوسلولار است و شيوع آن در آمريكا %0.5-0.1 و در ايران %6.5-1.6 گزارش شده است. در حال حاضر تنها راه مطمئن پيشگيري، واكسيناسيون است ولي واكسيناسيون ايمني کامل (%100) را تامين نمي کند. ميزان تشكيل آنتي بادي سه روز پس از تزريق واكسن %90-79 است. سطح آنتي بادي با گذشت زمان نزول مي كند. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان ايمني زايي ناشي از واكسيناسيون كامل هپاتيت B در شاغلين پرستاري و ارتباط سطح ايمني با متغيرهاي سن، جنس، شاخص توده بدني، محل کار و مدت زمان سپري شده از آخرين دوز واكسن انجام شد.
روش تحقيق: اين مطالعه توصيفي - تحليلي به صورت مقطعي در سال 1383 و بر روي 112 نفر از شاغلين پرستاري بيمارستانهاي دانشگاهي ولي عصر (عج) و امام رضا (ع) بيرجند كه سه نوبت واكسن دريافت کرده بودند و از آخرين نوبت واكسن آنها 2 ماه تا 5 سال مي گذشت، انجام شد. ابتدا 4 ميلي ليتر خون از افراد مورد مطالعه گرفته شد و همزمان اطلاعات فردي در پرسشنامه ثبت گرديد؛ سپس با استفاده از كيت راديم كشور ايتاليا به روش
Anti- HBs ELISA  نمونه ها به صورت كمي اندازه گيري شدند.
يافته ها: در اين تحقيق تيتر آنتي بادي در 
%88.4 از افراد مورد بررسي، بالاي 10 mIU/mL بود. سطح آنتي بادي محافظتي در %12.5 نسبي و در %75.9 مناسب بود. ارتباط معني داري بين سطح آنتي بادي و متغيرهاي جنس، سن، نوع بخش و سطح شاخص توده بدني در افراد مورد مطالعه مشاهده نگرديد (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به اين که 11.6% از افراد مورد تحقيق، سطح آنتي بادي محافظت كننده نداشتند، اندازه گيري سطح آنتي بادي HBs در کارکنان پرستاري و واکسيناسيون مجدد در افراد غير ايمن توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 405
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی