برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر درماني هپارين در شکست مکرر لانه گزيني در سيكل هاي لقاح خارج رحمي: يک کارآزمايي باليني تصادفي شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش زنان، بیمارستان شریعتی، خیابان کارگر شمالی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: شكست مكرر لانه گزيني (RIF) يكي از علل عدم موفقيت سيكل هاي لقاح خارج رحمي مي باشد. سندرم آنتي فسفوليپيد تنها سندرم شناخته شده مورد توافقي است که با RIF ارتباط داشته و هپارين انتخاب درماني ثابت شده آن است. تاکنون روشن نشده که آيا هپارين ممکن است در زناني که آنتي بادي هاي ديگر (غير از آنتي فسفوليپيد) يا ساير علل شكست درمان را دارند اثرات مثبت داشته باشد يا خير؟. با توجه به اينکه لقاح خارج رحمي اغلب بهترين درمان براي زوج هاي مبتلا به ناباروري چند عاملي و يکي از گزينه هاي درماني معقول براي زنان مبتلا به کاهش باروري يا ناباروري با علت نامشخص است، درمان شکست مکرر در لانه گزيني از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ لذا اين مطالعه با هدف بررسي اثر هپارين در بيماران دچار شكست مكرر در لانه گزيني انجام شد.روش بررسي: در اين كارآزمايي باليني تصادفي جامعه مورد مطالعه، بيماران مراجعه کننده به بخش درمان ناباروري بيمارستان دکتر شريعتي تهران طي دوره 86-1385 بود كه داراي دو يا بيشتر تجربه IVF ناموفق بودند. پس از اخذ تاييديه کميته اخلاق 60 زن به طور تصادفي، بدون توجه به خصوصيات باليني به صورت يک در ميان، در دو گروه (تحت درمان با هپارين و عدم درمان) قرار گرفتند. عامل مردانه، اختلالات آناتوميک، عفوني، بيماري هاي زمينه اي، اختلالات اندوکرين و علل ژنتيک در آنها رد شده بود. بيماران در گروه درمان از 14 روز قبل از IVF هپارين با دوز 5000/SC/BID دريافت کردند. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS بررسي شد. پس از بررسي توزيع نرمال داده ها، نتايج کمي با t-test و نتايج کيفي با آزمون c2 مقايسه شدند. از آناليز آماري رگرسيون لجستيك جهت بررسي و کنترل اثر عوامل مداخله گر استفاده شد. سطح معني داري 05/0 در نظر گرفته شد.نتايج: در پيامد بارداري (رسيدن به هفته 30 بارداري) بين دو گروه تفاوت معني دار آماري ديده نشد. در 40% افراد گروه تحت درمان با هپارين و 30% از گروه کنترل، تست bHCG مثبت شد که اختلاف معني دار نبود. 3/23% از گروه هپارين و 7/16% از گروه کنترل به هفته 30 بارداري رسيدند، که اختلاف از نظر آماري معني دار نبود. در مقايسه نتايج بين افراد داراي علت ايمنولوژيک يا ترومبوفيلي با بيماران با علت ناشناخته در گروهي که تحت درمان با هپارين قرار گرفته بودند اگرچه اختلاف معني دار نبود، ولي در بيماران داراي علت ايمنولوژيک يا ترومبوفيلي تحت درمان با هپارين ميزان مثبت شدن bHCG بيشتر از بيماران با علت ناشناخته تحت درمان با هپارين بود (3/58% در مقابل ۲۷.۸%).نتيجه گيري: با توجه به عدم مشاهده تفاوت معني دار از نظر پيامد بارداري در موارد درمان با هپارين در شکست مکرر IVF بين دو گروه در اين مطالعه، به نظر نمي رسد كه درمان با هپارين در بيماران شکست مکرر IVF بدون علت مشخص سودمند باشد. اگرچه عليرغم معني دار نبودن، پيامد بارداري در گروه زنان داراي علل ايمنولوژيک يا ترومبوفيلي شكست IVF تحت درمان با هپارين بيشتر بود؛ ولي براي ارايه راهكار درماني انجام مطالعات تصادفي بزرگتر براي بررسي تاثير هپارين در بيماران مواجه با شكست مكرر در لانه گزيني لازم است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفدریان، ل.، و خیرالهی، ا.، و آل یاسین، ا.، و آقاحسینی، م.، و سعیدی سعیدآبادی، ح. (1387). بررسی اثر درمانی هپارین در شکست مکرر لانه گزینی در سیکل های لقاح خارج رحمی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), 9(3 (مسلسل 36)), 246-255. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=82584Vancouver : کپی

صفدریان لیلی، خیرالهی الهام، آل یاسین اشرف، آقاحسینی مرضیه، سعیدی سعیدآبادی حجت اله. بررسی اثر درمانی هپارین در شکست مکرر لانه گزینی در سیکل های لقاح خارج رحمی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY). 1387 [cited 2022January28];9(3 (مسلسل 36)):246-255. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=82584IEEE : کپی

صفدریان، ل.، خیرالهی، ا.، آل یاسین، ا.، آقاحسینی، م.، سعیدی سعیدآبادی، ح.، 1387. بررسی اثر درمانی هپارین در شکست مکرر لانه گزینی در سیکل های لقاح خارج رحمی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), [online] 9(3 (مسلسل 36)), pp.246-255. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=82584. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 4498 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی