برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شيوع فشار خون و رابطه آن با سن، جنس و نمايه توده بدن در افراد بالاي 15 سال جمعيت تحت پوشش عرصه آموزش پزشكي جامعه نگر كرمانشاه (1382)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمانشاه، سرخه لیژه، دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی
 
چکیده: 

مقدمه: فشارخون بالا به دليل شيوع بالاي آن و همراهي با بيماري هاي قلبي ـ عروقي يك مشكل بهداشتي ـ درماني در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه است. شيوع فشار خون بالا در كشورهاي مختلف متفاوت است و در داخل كشورها نيز در مناطق مختلف، شيوع هاي متفاوت گزارش شده است. اين مطالعه به منظور تعيين شيوع فشار خون بالا و رابطه آن با سن، جنس و نمايه توده بدن درافراد بالاي 15 سال جمعيت تحت پوشش عرصه آموزش پزشكي جامعه نگر كرمانشاه انجام شد.
مواد و روش ها: در طرح «بررسي وضعيت سلامت و بيماري در جمعيت تحت پوشش عرصه» با استفاده از اطلاعات حاصل از سرشماري جمعيت، 8495 نفر (1957 خانوار) به روش تصادفي سيستماتيك انتخاب و توسط تيم متشكل از دو نفر پزشك و يك كاردان بهداشت خانواده كه به در منازل نمونه ها مراجعه مي كرد، مورد معاينه كامل باليني قرار گرفتند. از جمله اين معاينه ها اندازه گيري فشار خون، قد و وزن براي افراد 15 ساله و بيشتر (5147 نفر) بود. فشار خون هر فرد يك بار در حالت نشسته با فشار سنج عقربه اي مارك ريشتر اندازه گيري و بدون در نظر گرفتن سابقه فشار خون بالا و مصرف داروهاي كاهنده فشار خون، اندازه فشار خون افراد ثبت شد. داده هاي حاصل با استفاده از آمار توصيفي (درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون تي) و مجذور خي تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: افراد 15 ساله و بيشتر در اين پژوهش، 5147 نفر شامل
%56.9 زن و %43.1 مرد با ميانگين سن 34.4±15.1 سال بودند. شيوع فشار خون بالاي درجه 1 و 2، %14.3 (در مردان %14.1 و در زنان %13.7) و شيوع پيش پرفشاري خون، %15.8 (%18.1 مردان و %14 زنان) گزارش شد. در افراد بالاي 65 سال شيوع فشار خون بالا %60.7 بود. ميانگين فشار خون سيستولي 117.5±18.6 و ميانگين فشار خون دياستولي 74.5±13.6 ميلي متر جيوه بود. ميانگين فشار خون سيستولي و دياستولي مردان به طور معني داري از ميانگين فشار خون سيستولي و دياستولي زنان بيشتر بود (p=0.0001) با افزايش سن شيوع فشار خون بالا افزايش يافت كه اين افزايش از نظر آماري معني دار بود. هم چنين با افزايش نمايه  توده بدن، شيوع فشار خون به طور معني داري افزايش نشان داد.
نتيجه گيري: در جمعيت تحت پوشش عرصه آموزش پزشكي جامعه نگر كرمانشاه شيوع فشار خون بالا، زياد است و اضافه وزن و چاقي به عنوان دو عامل خطر ساز قابل مداخله (تغييرپذير) شيوع بالايي در اين جمعيت دارند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 584
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی