برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1387 , دوره  7 , شماره  25 ; از صفحه 49 تا صفحه 76 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان توجه به «آموزش صلح» در برنامه درسي دوره ابتدايي از ديدگاه متخصصان تعليم و تربيت، کارشناسان برنامه ريزي درسي و معلمان دوره ابتدايي شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تحقيق حاضر در زمينه يکي از اساسي ترين مباحث در حوزه تعليم و تربيت و برنامه ريزي درسي تحت عنوان «آموزش صلح» انجام شده که شاکله اصلي تحقيق را دو مساله تشکيل داده است. اين دو مساله عبارتند از شناسايي مفاهيم و مولفه هاي «آموزش صلح» و ميزان توجه به اين مفاهيم و مولفه ها در برنامه هاي درسي مدارس دوره ابتدايي.
در اين تحقيق در زمينه مولفه هاي آموزش صلح، سه حيطه اساسي دانش، توانش و نگرش صلح مدنظر قرار گرفته اند و ميزان توجه برنامه هاي درسي به مولفه هاي صلح، در سه حيطه طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي درسي بررسي شده است. سوالات اين تحقيق پيرامون بررسي نظرات و تفاوت ديدگاه ها و نقطه نظرات نمونه هاي تحقيق معلمان، متخصصان و کارشناسان سازماندهي شده است.
روش تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي-پيمايشي بوده است. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه ويژه اي است که با استفاده از منابع مرتبط در دسترس تهيه و با سازماندهي مصاحبه هاي تخصصي با افراد صاحبنظر، روايي آن بررسي و متناسب با شرايط کشور، بومي شده است و اعتبار آن نيز با استفاده از روش آلفاي کرانباخ مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران (200 نفر)، متخصصان تعليم و تربيت (27 نفر) و کارشناسان برنامه ريزي درسي (15 نفر)، در سال 84-83 است.
براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روش هاي آمار توصيفي و نيز استنباطي (آزمون t و آزمون F تحليل واريانس يکراهه) استفاده شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهند که:
-
  معلمان دوره ابتدايي، متخصصان تعليم و تربيت و کارشناسان برنامه ريزي درسي با آموزش مفاهيم و مولفه هاي مطروحه «آموزش صلح» در حيطه هاي دانش، توانش و نگرش در حد بسيار و نسبتا زياد موافق مي باشد.
-
کارشناسان برنامه ريزي درسي، ميزان توجه به مفاهيم و مولفه هاي «آموزش صلح» را در حيطه طراحي برنامه درسي دوره ابتدايي بسيار و نسبتا کم ارزيابي نموده اند.
-
معلمان دوره ابتدايي ميزان توجه به مفاهيم و مولفه هاي «آموزش صلح» را در حيطه اجرا و ارزشيابي برنامه درسي دوره ابتدايي بسيار و نسبتا کم ارزيابي نموده اند.
- بين نظرات معلمان، متخصصان، و کارشناسان در خصوص «آموزش صلح» تفاوت معناداري وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فتحی واجارگاه، ک.، و اسلامی، م. (1387). بررسی میزان توجه به «آموزش صلح» در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت, کارشناسان برنامه ریزی درسی و معلمان دوره ابتدایی شهر تهران. نوآوری های آموزشی, 7(25), 49-76. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=82523Vancouver : کپی

فتحی واجارگاه کوروش، اسلامی معصومه السادات. بررسی میزان توجه به «آموزش صلح» در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت, کارشناسان برنامه ریزی درسی و معلمان دوره ابتدایی شهر تهران. نوآوری های آموزشی. 1387 [cited 2021November29];7(25):49-76. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=82523IEEE : کپی

فتحی واجارگاه، ک.، اسلامی، م.، 1387. بررسی میزان توجه به «آموزش صلح» در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت, کارشناسان برنامه ریزی درسی و معلمان دوره ابتدایی شهر تهران. نوآوری های آموزشی, [online] 7(25), pp.49-76. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=82523. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 560 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی