برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1387 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 19 تا صفحه 53 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان با توجه به معيار نتايج مشتري مدل EFQM (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه مازندران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

دانشگاه ها به منظور به انجام رساندن وظايف، پويايي و ارتقاي کيفيت خود، نيازمند الگو و ابزار مناسب براي ارزيابي و اطمينان کيفي از روند برنامه ها و فرآيندهاي مربوط به کارايي و اثر بخشي دانش آموختگان خود و مهم تر از همه، ميزان رضايت مندي آنان است. در همين رابطه، يکي از معيارهاي عمده در زمينه کيفيت و بهبود مستمر، ايجاد و حفظ مشتري است که در سازمان هاي آموزشي به عنوان مخاطبان اصلي فرآيند آموزشي تلقي مي شوند.
هدف اين تحقيق سنجش ميزان رضايت مندي دانشجويان به عنوان مشتريان دانشگاه از خدمات آموزشي و فعاليت هاي پيگيرانه پس از آموزش بود. در اين تحقيق، کليه دانشجويان دانشگاه مازندران به عنوان جامعه آماري تحقيق بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 348 نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند.
روش مورد استفاده اين پژوهش، توصيفي و از نوع پيمايشي است و ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه محقق ساخته اي بود که بر اساس مولفه مشتري محوري مدل
FEQM (تصورات کلي از گروه آموزشي يا تصوير از گروه آموزشي، محصولات و خدمات، ارايه آموزش و پيگيري پس از ارايه خدمات آموزش و وفاداري به دانشگاه) ساخته شده است.
در اين پژوهش با استفاده از نرم افزار
SPSS، آماره هاي توصيفي (فراواني درصد، ميانگين و ...) و استنباطي (آزمون ناپارامتري و آزمون معناداري تحليل واريانس) براي تجزيه و تحليل مورد استفاده قرار گرفتند.
نتايج به دست آمده، بيان کننده آن است که تنها حدود 40 درصد از افراد نمونه رضايت خود را از خدمات آموزشي ارايه شده، اعلام نمودند و در بين دانشکده ها، دانشکده حقوق و علوم سياسي و در بين گروه هاي آموزشي گروه آموزش علوم سياسي از ساير گروه هاي آموزشي، مشتري محورتر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 315
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی