برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1386 , دوره  12 , شماره  4 ; از صفحه 325 تا صفحه 330 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين مقاومت استرپتوكوك پنومونيه به دو داروي پني سيلين و سفترياكسون به روش E-test

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 
چکیده: 

هدف: پنوموكوك از شايعترين باكتريهاي گرم مثبت مولد عفونت در انسان است و متاسفانه مقاومت پنوموكوك نيز مانند ساير باكتريها روز به روز در حال افزايش است. با توجه به اينكه تحقيق مفيدي در خصوص ميزان مقاومت پنوموكوك به سفترياكسون (حداقل در استان اصفهان) با روش E-test صورت نگرفته است مطالعه فوق مي تواند پايه اي براي ساير مطالعات بعدي جهت سنجش افزايش يا كاهش ميزان مقاومت پنوموكوك محسوب گردد.
مواد و روش ها:
اين مطالعه بصورت cross-sectional و آينده نگر در سال 1385 بر روي 98 نمونه استرپتوكوك پنمونيه جدا شده از نمونه هاي باليني افراد مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا(س) انجام شده و سپس (Minimal Inhibitory Concentration)MIC  آنتي بيوتيكهاي سفترياكسون و پني سيلين بر روي ارگانيسمها به روش E-Test مشخص گرديد. كنترل كيفي با استفاده از پنوموكوك ATCC49619 انجام شد. اطلاعات پس از ويرايش و ورود به رايانه توسط نرم افزار SPSS نسخه 13 و WHONET-5 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها:
اين مطالعه بر روي 98 نفر با محدوده سني بين 5 تا 10 سال انجام گرديد. در ميان نمونه ها 47% مونث و 53% مذكر مي باشند. نمونه هاي تحت بررسي 55% از نمونه حلق افراد سالم، 20% از CSF، 5/16% از خون، 3% از مايع پلور، 3% از گوش (بيماران با اوتيت)، 02/1% (1 نفر) از آبسه و 02/1% (1نفر) از زخم ميباشد. پنوموكوكهاي جدا شده حدود 30% حساسيت به پني سيلين از خود نشان دادند در حاليكه MIC سفترياكسون براي موارد غير مننژيت (non CNS) در حدود 90% حساسيت و اين MIC براي مننژيت (CNS) با توجه به نفوذ كمتر دارو، 5/81% حساسيت مي باشد.
نتيجه گيري: پني سيلين داروي موثري جهت پوشش پنوموكوك حتي در كودكان نمي باشد ولي با توجه به موثر بودن سفترياكسون اين دارو در مواردي كه در ابتداي مراجعه بيمار، شك به پنوموكوك وجود دارد به تنهايي مناسب است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 360
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی