برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1387 , دوره  26 , شماره  90 ; از صفحه 294 تا صفحه 300 .
 
عنوان مقاله: 

اختلالات عملكرد جنسي در يائسگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اثرات سوء اختلالات عملكرد جنسي بر بهداشت روان زنان منوپوز و خانواده آنها، اهميت شناسايي عوامل مرتبط با اختلالات عملكرد جنسي در اين دوره ضروري به نظر مي رسد.
روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفي تحليلي و روش جمع آوري اطلاعات به صورت مقطعي بوده است. در اين مطالعه 174 زن يائسه همسردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني مورد بررسي قرار گرفتند. روش جمع آوري اطلاعات به صورت پرسش نامه (تست افسردگي بک و پرسش نامه هاي خود ساخته نظير ويژگي هاي دموگرافيک، آگاهي جنسي، کيفيت روابط مطلوب با همسر و اختلالات جنسي بر اساس DSM-IV بود. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون هاي آماري t مستقل، ?2 و مانتل هانزل ?2 مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد كه ارتباط آماري معني داري بين خصوصيات مربوط به شرکت کنندگان (سن، تحصيلات، شغل،  افسردگي، آگاهي جنسي و كيفيت روابط با همسر) و برخي متغيرهاي ديگر مثل تحصيلات شوهر، وضعيت اقتصادي، وضعيت محل سكونت با اختلالات عملكرد جنسي وجود داشت.
يافته ها: همچنين نشان داد که ارتباط آماري معني داري بين خصوصيات مربوط به همسران شرکت کنندگان نظير (سن، شغل) و برخي متغيرهاي ديگر مثل فاصله سني زن و شوهر، طول مدت ازدواج و تعداد فرزندان با اختلالات عملكرد جنسي وجود نداشت.
نتيجه گيري: اختلالات جنسي در يائسگي مي تواند متاثر از برخي ويژگي هاي فردي و اجتماعي، مشكلات سايكولوژيك و كاهش دانش جنسي باشد. با توجه به اين که بسياري از آسيب هاي رواني و اجتماعي در اين دوره متعاقب اختلالات جنسي ايجاد مي شود؛ لذا بر نقش متخصصين مربوط به اين امور در زمينه مشاوره و آموزش تاکيد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بیگی، م.، و فهامی، ف.، و حسن زهرایی، ر.، و آرمان، س. (1387). اختلالات عملکرد جنسی در یائسگی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, 26(90), 294-300. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=82370Vancouver : کپی

بیگی مرجان، فهامی فریبا، حسن زهرایی روشنک، آرمان سرور. اختلالات عملکرد جنسی در یائسگی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 1387 [cited 2021November28];26(90):294-300. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=82370IEEE : کپی

بیگی، م.، فهامی، ف.، حسن زهرایی، ر.، آرمان، س.، 1387. اختلالات عملکرد جنسی در یائسگی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, [online] 26(90), pp.294-300. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=82370. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 298 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی