برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر كوتريموكسازول در درمان لنفادنيت توكسوپلاسمايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اهواز، خیابان فلسطین، بیمارستان رازی، بخش عفونی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: لنفادنيت يكي از تظاهرات باليني توكسوپلاسموز مي باشد. كوتريموكسازول اثر درماني خوبي در درمان عفونت هاي چشمي و مغزي توكسوپلاسما گوندي دارد. نظر به بومي بودن اين عفونت در اهواز و كمبود مطالعه در زمينه درمان لنفادنيت توكسوپلاسمايي با كوتريموكسازول، مطالعه حاضر با هدف تعيين اثر درماني اين دارو بر لنفادنيت توكسوپلاسمايي در شهرستان اهواز در طي سال هاي 1384 تا 1386 انجام گرديد.
مواد و روش ها: اين مطالعه با طراحي كارآزمايي باليني روي 46 بيمار مبتلا به لنفادنيت توكسوپلاسمايي صورت گرفت. تشخيص بيماري توسط متخصص بيماري هاي عفوني و بر اساس معاينه باليني، آزمايش سرولوژي
chemiluminisent و بررسي هيستوپاتولوژي گره لنفاوي صورت گرفت. گره لنفاوي قابل لمس، IgM>8 IU و هيپرپلازي فوليكولار به عنوان يافته هاي مثبت در نظر گرفته شدند. بيماران به طور تصادفي در دو گروه 23 نفره قرار گرفتند. به گروه آزمايش كوتريموكسازول خوراكي48/kg  ميلي گرم روزانه منقسم در دو دوز به مدت يك ماه داده شد. به گروه كنترل دارويي داده نشد. كليه بيماران در پايان ماه هاي 1، 3 و 6 بررسي باليني و سرولوژيكي شدند. غير قابل لمس شدن گره لنفاوي درگير، به عنوان بهبودي و IgM< 6 IU به عنوان پاسخ سرولوژيكي در نظر گرفته شدند. يافته ها با استفاده از آزمون كاي 2 و آزمون دقيق فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: در پايان ماه اول از 23 نفر گروه آزمايش 15 نفر (
65.2 درصد) و از 23 نفر گروه كنترل 5 نفر (21.7 درصد) بهبودي باليني و به ترتيب 52.2 و 13 درصد پاسخ سرولوژي داشتند. بين دو گروه از نظر درمان و پاسخ سرولوژي، اختلاف معني دار بود (0.05>p). اختلاف معني داري بين دو گروه از نظر سن، جنس و محل درگيري گره لنفاوي وجود نداشت (0.05>p).
نتيجه گيري: كوتريموكسازول اثرات درماني خوبي بر لنفادنيت توكسوپلاسمايي دارد و ممكن است در بيماراني كه نيازمند درمان باشند به كار رود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 458
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی