برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير دو روش ارايه واحد درسي تربيت بدني 2 بر نگرش و عملكرد مرتبط با فعاليت جسماني منظم دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان هزارجریب، اصفهان
 
چکیده: 

مقدمه: فعاليت جسماني منظم بر روي ابعاد سلامتي جسمي، رواني و اجتماعي دانشجويان و جامعه اثر مثبت داشته و ارايه واحد تربيت بدني دانشگاه ها بر حصول اين مهم نقش دارد. اين مطالعه با هدف مقايسه نگرش و عملكرد مرتبط با فعاليت جسماني و تربيت بدني دانشجويان دختر در دو شيوه ارايه واحد درسي تربيت بدني 2 بر اساس مدل بزنف و روش روتين انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي و آينده نگر، كليه دانشجويان دختر (n=113)
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه كلاس هاي واحد درس تربيت بدني 2 را در نيم سال اول سال تحصيلي 86-85 انتخاب كرده بودند، شركت نمودند. كلاس ها به صورت تصادفي به دو گروه شاهد و تجربي تقسيم بندي شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه نگرش در مورد انجام فعاليت فيزيكي و به درس تربيت بدني همراه با پرسشنامه فعاليت جسماني بين المللي بود. مداخله آموزشي در دانشجويان گروه تجربي به مدت دو ماه با برنامه آموزشي بر اساس اجزاي مدل بزنف و گروه شاهد هم به مدت دو ماه تحت آموزش روتين واحد عمومي تربيت بدني 2 قرار گرفتند. دانشجويان دو گروه، 2 و 4 ماه بعد از پايان برنامه آموزشي پيگيري شدند. اطلاعات با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: بعد از مداخله، گروه تجربي بطور معني داري ميانگين نمره نگرش بالاتري در دو حيطه نگرش در مورد تربيت بدني و فعاليت جسماني نسبت به گروه شاهد كسب كرد. مجموع شدت فعاليت هاي جسماني انجام شده در گروه تجربي از توزيع بهتر برخوردار و بطور معني داري نسبت به گروه شاهد بهتر بود.
نتيجه گيري: بكارگيري مدل هاي رفتاري از جمله مدل بزنف مي تواند در طراحي برنامه درسي واحد تربيت بدني 2 موثر واقع شود
.  

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 159
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی