برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تنش آبي بر برخي خصوصيات فيزيولوژيکي تاغ (Haloxylon aphyllum)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 
چکیده: 

واکنش فيزيولوژيکي گياه تاغ (Haloxylon aphyllum) به تنش در ايستگاه تحقيقات بيابان زدايي شهيد صدوقي يزد با طول جغرافيايي 54o11′9" و عرض جغرافيايي 32o4′30" و در سال 84-1380 مورد ارزيابي قرار گرفت. با کاشت و استقرار نهالهاي تاغ يکساله در لايسيمترهاي وزني، نسبت به اعمال تيمارهاي رطوبتي شامل ظرفيت گلداني (شاهد)، يک سوم ظرفيت گلداني و تنش خشکي اقدام شد. طرح در قالب آزمايش فاکتوريل با طرح پايه کاملا تصادفي و با سه تکرار اجرا گرديد. در سال دوم پس از اعمال تيمارهاي رطوبتي نسبت به اندازه گيري خصوصيات فيزيولوژيکي شامل پتانسيل آب گياه، پتانسيل اسمزي برگ و پتانسيل اسمزي ريشه در ماههاي خرداد، تير، مرداد و شهريور به فاصله پانزده روز يک بار اقدام گرديد. با هدف بررسي اثرات متقابل عوامل محيطي از جمله حرارت بر ويژگيهاي فيزيولوژيکي مذکور، اندازه گيريها در صبح قبل از طلوع آفتاب و بعدازظهر انجام شد. بر اساس نتايج بررسي ها پتانسل آب گياه، پتانسيل اسمزي برگ و پتانسيل اسمزي ريشه به طور معني داري (p<0.01) تحت تاثير تيمارهاي رطوبتي قرار گرفتند. زمان اندازه گيري نيز تاثير معني داري (p<0.01) بر خصوصيات فيزيولوژيکي گياه داشت. تاريخ اندازه گيري نيز از نظر تاثير بر خصوصيات فيزيولوژيکي اختلاف معني داري (p<0.01) با يکديگر داشتند. همچنين نتايج اين بررسيها نشان داد که يکي از عوامل موثر بر مقاومت به خشکي در تاغ، پايين بودن پتانسيل آب در گياه بوده که ناشي از پايين بودن پتانسيل اسمزي برگ مي باشد. تغييرات پتانسيل اسمزي در طول روز و در ماههاي مختلف نشان از تطابق اسمزي بالاي گياه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 192
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی