برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني ساعتي سرعت و جهت بادهاي فرساينده با استفاده از داده هاي سه ساعته (مطالعه موردي: منطقه زابل)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در حال حاضر، سطح بيابان ها، کويرها و شن زارهاي کشور 34 ميليون هکتار برآورد مي شود که 24 و 15 درصد آن به ترتيب شن زار و تپه هاي شني است. يکي از مناطقي که در معرض فرسايش شديد بادي مي باشد، منطقه زابل بوده که در جنوب شرقي ايران واقع مي باشد. مسطح بودن منطقه و وزش بادهاي شديد در طول تابستان که گاه سرعت آنها به 120 کيلومتر بر ساعت مي رسد، از دلايل عمده وجود فرسايش بادي در اين منطقه مي باشند. از آنجايي که قدرت باد رابطه مستقيم با توان سوم سرعت باد داشته و جهت باد نيز بيانگر جهت فرسايش مي باشد، دانستن سرعت و جهت باد به صورت ساعتي، به منظور پيش بيني و کنترل فرسايش بادي و آلودگي هوا ضروري است. مدل هاي متعددي نظير نرمال، گاما، ريله و نمايي به منظور بيان توزيع سرعت باد توسط پژوهشگران پيشنهاد شده است، اما توزيع فراواني ويبل به دلايلي نظير انعطاف پذيري بيشتر و نياز به تخمين تنها دو پارامتر مقياس و شکل (k, c)، در اين پژوهش به کار گرفته شد. پيش بيني ساعتي سرعت و جهت باد در زابل با استفاده از زير مدل وضعيت هوا در مدل WEPS انجام گرفت. به دليل فقدان برخي داده هاي سرعت و جهت باد (پنج مشاهده بجاي هشت) در ايستگاههاي هواشناسي نظير ايستگاه سينوپتيک زابل، تاثير اين کمبود بر روي پيش بيني سرعت و جهت باد مورد بررسي قرار گرفت. از اين رو اين پژوهش با هدف تعيين کمينه تعداد سال آماري مورد نياز جهت پيش بيني ساعتي سرعت و جهت باد، پيش بيني ساعتي سرعت و جهت باد، اعتبارسنجي مدل ويبل در پيش بيني ساعتي سرعت و جهت باد و تجزيه و تحليل بادهاي فرساينده منطقه زابل انجام شد. در اين مطالعه، ضرايب همبستگي احتمال وقوع باد با سرعتهاي مختلف در هر کدام از 16 جهت بين دو دوره آماري پنج ساله (1990-1986) و ده ساله (1995-1986) محاسبه و با مقادير موجود در جدول معني داري ضريب همبستگي مقايسه شدند. به منظور پيش بيني سرعت و جهت باد، ابتدا پارامترهاي مقياس و شکل توزيع ويبل با استفاده از روش حداقل مربعات محاسبه شدند. سپس توزيع جهت باد، نسبت بيشينه به کمينه سرعت باد و ساعتهاي اداري بيشينه سرعت باد در هر ماه تعيين و با انتخاب اعداد تصادفي، سرعت و جهت باد به صورت ساعتي شبيه سازي گرديد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که، با اطمينان 99% مي توان از آمار خام دوره 5 ساله به جاي 10 ساله در پيش بيني سرعت و جهت باد استفاده نمود. بيشترين تطابق داده هاي سرعت باد با توزيع فراواني ويبل در ماههايي مشاهده شد که احتمال وقوع باد آرام يا انحراف معيار احتمال وقوع باد از جهتهاي مختلف کمتر از ساير ماهها بود. بيشينه و کمينه سرعت باد به ترتيب در حدود ساعت 6 صبح و 6 بعدازظهر اتفاق افتاد. ماههاي خرداد، تير، مرداد و شهريور بيشترين احتمال وقوع بادهاي فرساينده (با سرعت مساوي يا بزرگتر از 8 متر بر ثانيه) را دارا بودند. تجزيه و تحليل داده هاي سرعت و جهت باد نشان داد که بيشترين درصد بادهاي فرساينده متعلق به جهت هاي غالب باد منطقه، يعني شمال شمال غربي (NNW)، شمال غربي (NW)، و شمال (N) بود. با اطمينان 99%، توزيع فراواني ويبل مدلي قابل قبول براي پيش بيني سرعت و جهت باد در منطقه زابل بود. نتايج اين پژوهش، به پژوهشگران و متخصصان حفاظت خاک در پيش بيني و کنترل فرسايش بادي کمک مي نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرزامصطفی، ن.، و خلیلی، د.، و ناظم السادات، س.، و هادربادی، غ. (1387). پیش بینی ساعتی سرعت و جهت بادهای فرساینده با استفاده از داده های سه ساعته (مطالعه موردی: منطقه زابل). تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 15(1 (پیاپی 30)), 69-85. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81822Vancouver : کپی

میرزامصطفی ناصر، خلیلی داور، ناظم السادات سیدمحمدجعفر، هادربادی غلامرضا. پیش بینی ساعتی سرعت و جهت بادهای فرساینده با استفاده از داده های سه ساعته (مطالعه موردی: منطقه زابل). تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1387 [cited 2021October20];15(1 (پیاپی 30)):69-85. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81822IEEE : کپی

میرزامصطفی، ن.، خلیلی، د.، ناظم السادات، س.، هادربادی، غ.، 1387. پیش بینی ساعتی سرعت و جهت بادهای فرساینده با استفاده از داده های سه ساعته (مطالعه موردی: منطقه زابل). تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 15(1 (پیاپی 30)), pp.69-85. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81822. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 662 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی