برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  21 , شماره  1 (مسلسل 54) ; از صفحه 59 تا صفحه 68 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي پلي مورفيسم كدون 72 ژن p53 در نمونه هاي اسكواموس سل كارسينوماي دهاني و مقايسه آن با افراد سالم به روش PCR

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی، گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک و صورت
 
چکیده: 

زمينه وهدف: پلي مورفيسم تک نوکليوتيدي در کدون 72 ژن p53، ساختار پروتيينp53 را تغيير و فعاليت آن را تحت تاثير قرار مي دهد .با توجه به اينکه پلي مورفيسم  مزبور وابسته به موقعيت جغرافيايي و نژادي است و فراواني برخي از سرطا ن هاي انساني را با آن مرتبط دانسته اند، هدف از مطالعه حاضر ارزيابي اين پلي مورفيسم در نمونه هاي SCC دهان و مقايسه آن با افراد سالم در شهر اصفهان بود.
روش بررسي: در اين مطالعه
case -control 20 بلوک پارافيني با تشخيص  SCCغير متاستاتيک با تمايز خوب حفره دهان از آرشيو بخش آسيب شناسي دهان دانشکده دندانپزشکي در بين سال هاي 1380-1384 و نيز 20 نمونه خون افراد سالم به عنوان شاهد ،با تکنيک PCR ،مورد مطالعه قرار گرفت. پس از استخراج DNA، با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي آرژينين و پرولين و نيز الکتروفورز، ژل آگارز پلي مورفيسم کدون 72 ژن p53 مشخص گرديد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم  افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. براي مقايسه توزيع فراواني سه ژنوتيپ کدون 72 از آزمون دقيق فيشر با سطح معني د اري p<0.05 استفاده شد.
يافته ها: شيوع ژنوتيپ آرژينين/ آرژينين، آرژينين/ پرولين و پرولين / پرولين در بيماران به ترتيب 45%، 45% و 10% و در گروه کنترل 45%،50% و
%5 بود که اختلاف آماري معني داري را نشان نداد.
نتيجه گيري: ارتباط بين پلي مورفيسم کدون 72 ژن
p53 و بعضي سرطان ها در مناطق مختلف مشاهده شده است. با اين وجود بر اساس نتايج مطالعه حاضر، اين پلي مورفيسم را نمي توان به عنوان عامل مستعد کننده ژنتيکي در ابتلا به SCC دهان در شهر اصفهان منظور نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دیهیمی، پ.، و نیک بخت دستجردی، م.، و مرسلی، ف.، و کاظمی، ش. (1387). بررسی پلی مورفیسم کدون 72 ژن p53 در نمونه های اسکواموس سل کارسینومای دهانی و مقایسه آن با افراد سالم به روش PCR. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران), 21(1 (مسلسل 54)), 59-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81798Vancouver : کپی

دیهیمی پرویز، نیک بخت دستجردی مهدی، مرسلی فرشته، کاظمی شادی. بررسی پلی مورفیسم کدون 72 ژن p53 در نمونه های اسکواموس سل کارسینومای دهانی و مقایسه آن با افراد سالم به روش PCR. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران). 1387 [cited 2021October16];21(1 (مسلسل 54)):59-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81798IEEE : کپی

دیهیمی، پ.، نیک بخت دستجردی، م.، مرسلی، ف.، کاظمی، ش.، 1387. بررسی پلی مورفیسم کدون 72 ژن p53 در نمونه های اسکواموس سل کارسینومای دهانی و مقایسه آن با افراد سالم به روش PCR. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران), [online] 21(1 (مسلسل 54)), pp.59-68. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81798. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی