نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي جزء دوم حاصل از تفکيک آنتي ژنهاي دفعي- ترشحي توکسوپلاسما به روش کروماتوگرافي تعويض يوني براي تشخص توکسوپلاسموز در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، میدان انقلاب، رفسنجان
 
چکیده: 
سابقه و هدف: با توجه به گزارشات قبلي، به نظر مي رسد که آنتي ژن هاي دفعي- ترشحي توکسوپلاسماگوندي نشانگرهاي مناسبي جهت استفاده در تست هاي سرولوژي براي تشخيص توکسوپلاسموزيس باشند. چون در بررسي هاي قبلي معمولا اين آنتي ژن ها به صورت ترکيب کامل مورد استفاده قرار گرفته اند، اين مطالعه به منظور ارزيابي روش الايزا با استفاده از اجراي آنتي ژن هاي دفعي- ترشحي تاکي زوئيت هاي توکسوپلاسما گوندي، براي تشخيص توکسوپلاسموزيس صورت گرفت.مواد و روش ها: ترکيب حاوي آنتي ژن هاي دفعي- ترشحي حاصل از انکوباسيون تاکي زوئيت هاي توکسوپلاسما در محيط کشت غيرسلولي RPMI-1640 به روش کروماتوگرافي تعويض يون تحت شيب pH، تفکيک و به روش الکتروفورز Native-PAGE شناسايي شدند. 40 سرموش صحرايي نر درون زاد (Inbred) با 10-7 هفته سن و غيرآلوده به توکسوپلاسما Dye-Test) منفي) انتخاب و به هر کدام 4´106 تاکي زوئيت توکسوپلاسما از طريق داخل صفاقي تزريق و سرم روزهاي 60، 22، 15، 8 بعد از آلودگي آنها تهيه شد در مرحله بعد نمونه هاي سرم به روش dye-test آزمايش و با توجه به نتايج آن، سرم هاي مورد نظر انتخاب و به روش الايزا با استفاده از اجزا آنتي ژن هاي دفعي- ترشحي آزمايش شدند.يافته ها: با توجه به نتايج آزمايش سرم روزهاي مختلف رتهاي آلوده، سرم روز 60 و 15 بعنوان نمونه هاي مناسب انتخاب شدند. تحت شرايط مورد نظر در اين بررسي، Cut-off تست الايزا با 99 درصد اطمينان برابر 0.41 تعيين گرديد که ميزان جذب نوري (OD) تمام نمونه سرم هاي روز 15 آلودگي، سه تا از نمونه سرم هاي روز 60 آلودگي و دو مورد از سرم هاي منفي بالاتر از آن بدست آمد. بنابراين تحت شرايط مورد نظر در اين مطالعه حساسيت و ويژگي روش الايزا با استفاده از جزء دوم کروماتوگرافي تعويض يون براي شناسايي سرم روز 15 بعد از آلودگي به توکسوپلاسما و افتراق آن از روز 60 آلودگي به ترتيب 100 درصد و 91 درصد مي باشد.استنتاج: با توجه به يافته ها چنين استنباط مي شود که جزء دوم کروماتوگرافي تعويض يون تهيه شده تحت شرايط اين مطالعه نشانگر مناسبي براي تشخيص و افتراق سرم مراحل مختلف توکسوپلاسموزيس به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبدالهی، س.، و محمودی، م. (1387). ارزیابی جزء دوم حاصل از تفکیک آنتی ژنهای دفعی- ترشحی توکسوپلاسما به روش کروماتوگرافی تعویض یونی برای تشخص توکسوپلاسموز در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 18(65), 42-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81755Vancouver : کپی

عبدالهی سیدحسین، محمودی مهدی. ارزیابی جزء دوم حاصل از تفکیک آنتی ژنهای دفعی- ترشحی توکسوپلاسما به روش کروماتوگرافی تعویض یونی برای تشخص توکسوپلاسموز در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1387 [cited 2022May20];18(65):42-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81755IEEE : کپی

عبدالهی، س.، محمودی، م.، 1387. ارزیابی جزء دوم حاصل از تفکیک آنتی ژنهای دفعی- ترشحی توکسوپلاسما به روش کروماتوگرافی تعویض یونی برای تشخص توکسوپلاسموز در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 18(65), pp.42-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81755. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی