برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه نوع زايمان و افسردگي پس از زايمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کاشان، کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گروه پرستاری
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شيوع افسردگي پس از زايمان (42-13 درصد) و مشكلات جدي كه اين اختلال براي مادر، كودك و خانواده به وجود مي آورد شناسايي عوامل خطرساز ضروري است. بنابراين در اين تحقيق رابطه افسردگي پس از زايمان با نوع زايمان بررسي گرديد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش تحليلي از نوع مورد-شاهد با روش نمونه گيري مبتني بر هدف در 460 زن در قالب دو گروه برابر افسرده (مورد) و غير افسرده (شاهد) مراجعه كننده در ماه هاي دوم و سوم پس از زايمان به مراكز بهداشتي-درماني شهر كاشان طي سال هاي 85-1384 با استفاده از آزمون افسردگي بك و پرسشنامه پژوهش گرساخته انجام شد. نمونه هايي كه داراي برخي عوامل اثرگذار بر افسردگي بودند (سابقه مصرف پروژسترون و افسردگي خود و خانواده، بستري شدن در بيمارستان، بيماري سيستميك افسرده كننده، ناهنجاري نوزاد و تنش جدي جسمي و رواني طي سال گذشته) از مطالعه خارج و جنس نوزاد و مرتبه حاملگي در دو گروه همسان شد. جهت تجزيه و تحليل آماري از آزمون ‌هاي t مستقل، كاي دو،  ORو CI استفاده شد.
نتايج: يافته ها ارتباط معني دار آماري بين افسردگي پس از زايمان و نوع زايمان نشان نداد  (OR=1.28)درصد زايمان به شيوه سزارين در گروه مورد 1/46 و شاهد 2/52 درصد بوده است. ارتباط معني دار آماري بين شغل، تحصيلات زن، تعداد فرزندان و ناخواسته بودن حاملگي با علامت افسردگي پس از زايمان مشاهده نشد. اما ارتباط معني دار آماري بين شغل همسر و علامت افسردگي پس از زايمان مشاهده شد .(p?0.047)
نتيجه گيري: ارتباط معني دار آماري بين افسردگي پس از زايمان و نوع زايمان مشاهده نشد. افسردگي پس از زايمان در زناني كه شغل همسرشان كارمند بود كمتر مشاهده شد كه ضرورت انجام پژوهش بيشتر را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریفی، خ.، و سوکی، ز.، و اکبری، ح.، و شریفی، س. (1387). بررسی رابطه نوع زایمان و افسردگی پس از زایمان. فیض, 12(1 (پی در پی 45)), 50-55. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81678Vancouver : کپی

شریفی خدیجه، سوکی زهرا، اکبری حسین، شریفی سیدمصطفی. بررسی رابطه نوع زایمان و افسردگی پس از زایمان. فیض. 1387 [cited 2021December01];12(1 (پی در پی 45)):50-55. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81678IEEE : کپی

شریفی، خ.، سوکی، ز.، اکبری، ح.، شریفی، س.، 1387. بررسی رابطه نوع زایمان و افسردگی پس از زایمان. فیض, [online] 12(1 (پی در پی 45)), pp.50-55. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81678. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 409 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی