برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي گلوگاه ها در فرآيند ترخيص بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 

مقدمه: فرآيند ترخيص يک گلوگاه اساسي در مديريت بيمارستان است و اصلاح مسير ترخيص يک استراتژي اصلي است که کليه فعاليت هاي بيمارستان به منظور نيل به هماهنگي حول اين استراتژي تعريف، تدوين و اجرا مي گردد. هدف از انجام اين پژوهش تعيين گلوگاه ها و ميانگين زمان انتظار بيماران بستري در فرآيند ترخيص و راه  کارهايي براي کاهش آن در بيمارستان شهيد بهشتي در سال 1385 بود.
روش بررسي: در اين پژوهش کاربردي و تحليلي -  مورد نگاري، جمعيت هدف صاحبان فرآيند ترخيص شامل کارکنان، مديران و مشتريان داخلي به عنوان ارایه  دهندگان خدمات مربوط به ترخيص و همچنين بيماران بستري و همراهان آنان به عنوان مشتريان خارجي که به يکي از واحدهاي بيمارستاني جهت انجام امور اداري ترخيص مراجعه مي کنند را شامل مي شد. ابزار شامل دو پرسش نامه و چهار فرم جمع آوري اطلاعات زمان سنجي بود. روايي فرم جمع آوري اطلاعات و پرسش نامه هاي طراحي شده توسط کارشناسان و پايايي دو پرسش نامه به ترتيب با ضريب
Chronbach Alfa  مساوي 85 و 92 درصد تصويب شد. نتايج حاصل از اين پرسش نامه ها و فرم جمع آوري اطلاعات به وسيله روش هاي آمار توصيفي (تعيين درصد و توزيع فراواني) و استنباطي و با استفاده از نرم افزارهاي SPSS و (Windows Quantativ Systems for Business) Win QSB تحليل شد.
يافته ها: از ديدگاه جامعه مورد پژوهش، فاکتورهاي اصلي تاثيرگذار بر زمان متوسط انتظار در بيمارستان بهشتي در اصفهان، مسایل مالي بيماران و در دسترس نبودن اينترن ها براي نوشتن برگه هاي خلاصه پرونده بود. بالاترين طول زمان در فرآيند ترخيص 0.74 در دقيقه در کار اينترن ها و کمترين 0.002 در دقيقه در داروخانه بود
.
نتيجه گيري: برنامه ريزي براي ترخيص نقش مهمي در سيستم بهداشت و سلامت در اکثر کشورها دارد و هدف آن کاهش طول ماندگاري بيمار در بيمارستان و بستري بيماران جديد در بيمارستان مي باشد. بنابراين بايد بين ايستگاه هاي مرتبط با فرآيند ترخيص يک پل ارتباطي وجود داشته باشد و نظام اطلاعات بيمارستاني اين پل ارتباطي است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 318
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی