برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1387 , دوره  10 , شماره  4 (40) ; از صفحه 266 تا صفحه 271 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه محيط هاي رايج به منظور بررسي ميزان تحرک و توانايي اسپرم گاو در جذب DNA

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، اصفهان، پژوهشکده رویان (پایگاه تحقیقاتی اصفهان)، مرکز تحقیقات علوم سلولی جهاددانشگاهی، گروه سلول‌های بنیادی و گروه جنین شناسی
 
چکیده: 

هدف: انتخاب محيط مناسب براي انکوباسيون اسپرم و DNA از نظر درصد تحرک اسپرم و ارزيابي توانايي اسپرم گاوهاي نر هلشتاين ايراني در جذب DNA در اين محيط.
مواد و روش ها: اسپرم هاي منجمد شده يك گاو نر هلشتاين ايراني، ذوب گرديد. اسپرم هاي متحرك با روش گرادينت
Puresperm (40.80 درصد) جدا شده و با محيط SP-TALP دو بار شسته شدند. سپس اسپرم ها با يکي از محيط هاي PBS, Opti-MEM و SP-TALP يك بار شست وشو داده شده و انكوباسيون اسپرم و ترانس ژن در اين محيط ها به مدت يك ساعت انجام گرفت. پلاسميد خطي شده pEGFP-C1 به مدت يك ساعت در دماي  37 درجه سانتي گراد با 106 با اسپرم ها انکوبه شدند. مخلوط اسپرم و DNA با استفاده از آنزيم DNase I تيمار شده و شست و شوي آنها با PBS انجام گرديد DNA استخراج شده از اسپرم ها و از مايع رويي آخرين مرحله شست و شوي اسپرم، جهت انجام PCR استفاده گرديدند. آناليز و مقايسه ميانگين درصد تحرك اسپرم در محيط هاي مختلف با استفاده از آزمون دانكن و نرم افزار SAS0 انجام شد.
يافته ها: درصد تحرک اسپرم‌ها در محيط هاي PBS, Opti-MEM و SP-TALP به ترتيب (89/2±)40، (53/1±)2 و (41/4 ±)54 بود. نتايج PCR با استفاده از DNA استخراج شده از اسپرم هاي ترانسفکت شده نشان داد که ترانس ژن وارد اسپرم شده و تحت اثر هضم آنزيمي حذف نشده است.
نتيجه گيري: اين آزمايش نشان داد که بهترين محيط براي انكوباسيون اسپرم و DNA از نظر درصد تحرک اسپرم، محيط SP-TALP است. ترانس ژن علاوه بر توانايي اتصال به غشاي اسپرم گاوهاي هلشتاين ايراني، توانايي جذب به داخل آن را نيز دارد و بنابراين مي توان از اين اسپرم ها به عنوان ناقل ترانس ژن به تخمک استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

اقبال سعید، ش.، و قائدی، ک.، و حسینی، س.، و تنهایی، س.، و فروزان فر، م.، و حاجیان، م.، و مظفری، ن.، و نصراصفهانی، م. (1387). مقایسه محیط های رایج به منظور بررسی میزان تحرک و توانایی اسپرم گاو در جذب DNA. یاخته, 10(4 (40)), 266-271. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81580Vancouver : کپی

اقبال سعید شاهین، قائدی کامران، حسینی سیدمرتضی، تنهایی سمیه، فروزان فر محسن، حاجیان مهدی، مظفری نورامیر، نصراصفهانی محمدحسین. مقایسه محیط های رایج به منظور بررسی میزان تحرک و توانایی اسپرم گاو در جذب DNA. یاخته. 1387 [cited 2021April23];10(4 (40)):266-271. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81580IEEE : کپی

اقبال سعید، ش.، قائدی، ک.، حسینی، س.، تنهایی، س.، فروزان فر، م.، حاجیان، م.، مظفری، ن.، نصراصفهانی، م.، 1387. مقایسه محیط های رایج به منظور بررسی میزان تحرک و توانایی اسپرم گاو در جذب DNA. یاخته, [online] 10(4 (40)), pp.266-271. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81580. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 279 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی