برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1387 , دوره  11 , شماره  2 ; از صفحه 15 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير طب فشاري بر نقطه 6 طحالي در طول مدت زايمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرج، خیابان چالوس، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه مامایی
 
چکیده: 

مقدمه: زايمان پديده اي طبيعي و فيزيولوژيک است، ولي گاهي طولاني شدن مراحل زايمان اتفاق مي افتد که نيازمند مداخلات طبي و جراحي مي باشد و اغلب عوارض مادري و جنيني را به دنبال دارد، به اين جهت پژوهش با هدف تعيين تاثير طب فشاري بر طول مدت زايمان در زنان باردار انجام گرفت.
روش كار: در اين کارآزمايي باليني دوسوکور، كه در بخش سابقه زايمان بيمارستان شهيد فياض بخش كرج در سال 1385 انجام شد، 128زن باردار حاملگي كامل که جهت انجام زايمان با ديلاتاسيون دهانه رحم 3 سانتيمتر بستري شده بودند، به روش تخصيص تصادفي در دو گروه مورد 30 دقيقه اعمال فشار بر نقطه
6-sp و گروه شاهد30 دقيقه تماس در نقطه 6-sp قرار گرفتند و طول مدت مرحله اول و دوم زايمان در دو گروه ارزيابي گرديد. مشخصات فردي و نتايج آزمون هاي انجام شده در پرسشنامه جمع آوري و با استفاده از آمار توصيفي و جداول توزيع فراواني و آزمون هاي من ويتني و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج:‌ ميانگين طول مدت مرحله اول زايمان در دو گروه اختلاف معني داري داشت (
0.027=p)، به طوري كه اين مدت در گروه تجربي کوتاه تر از گروه شاهد بود و در ميانگين طول مدت مرحله دوم زايمان در دو گروه، تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: استفاده از طب فشاري در کاهش طول مدت مرحله اول زايمان موثر بوده است، لذا پيشنهاد مي شود مداخله طب فشاري جهت پيشگيري از طولاني شدن مرحله اول زايمان به عنوان يکي از روشهاي اداره فعال زايمان مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی