برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مکمل روي بر رشد قدي دختران کوتاه قد دبستاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، کمربندی شهید بهشتی، مرکز آموزشی - درمانی قدس، واحد توسعه تحقیقات بالینی
 
چکیده: 

زمينه: توقف رشد جسمي يکي از تظاهرات زودرس کمبود روي است.
هدف: مطالعه به منظور تعيين تاثير مکمل روي بر رشد قدي دختران دبستاني (مقطع پنجم دبستان) شهر قزوين انجام شد.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني تصادفي دوسوکور طي 5 ماه در سال 84-1383 انجام شد. 30 دانش آموز کوتاه قد (زير صدک سوم قدي) 10 تا 11 ساله به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. به يک گروه داروي سولفات روي به ميزان 15 ميلي گرم در روز و به گروه ديگر دارونما داده شد. 15 دانش آموز سالم نيز جهت مقايسه رشد در نظر گرفته شدند. سطح سرمي روي، وزن، قد و وضعيت تغذيه در ماه هاي صفر، 1، 2، 3، 4 و 5 براي هر دانش آموز اندازه گيري شد. داده ها با آزمون هاي آماري واريانس، تي و مجذور کاي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از 725 دانش آموز مورد بررسي، 52 نفر (%
7.1) زير صدک سوم قدي قرار داشتند که 30 نفر از آنها وارد مطالعه شدند. ميانگين سني دانش آموزان شرکت کننده 10.5±0.5 سال بود. غلظت سرمي روي قبل و بعد از درمان در گروه دارو به ترتيب 9.04±81.1 و 89.5±12.99 ميکروگرم بر دسي ليتر و در گروه دارونما 86.13±17.80 و 72.66±7.82 ميکروگرم بر دسي ليتر بود که در گروه دارو افزايش و در گروه دارونما کاهش نشان داد و اين تفاوت ها از نظر آماري معني دار بود (p=0.009). تنها يک کودک غلظت سرمي روي اوليه زير 70 ميکروگرم بر دسي ليتر داشت. ميانگين تغييرات رشد در هر سه گروه در ماههاي ۳، 4 و 5 پس از درمان نسبت به ابتداي مطالعه افزايش معني داري را نشان داد. اين تفاوت در گروه دارو چشمگير و در حد رشد قدي کودکان گروه شاهد بود (p=0.004). تغييرات رشد قدي در انتهاي مطالعه در گروه دارو 3.22±0.9، در گروه دارونما 2.23±0.7 و در گروه شاهد 3.02±1.59 سانتي متر بود. درصد افزايش وزن نسبت به ابتداي مطالعه تنها در ماه آخر معني داري بود.
نتيجه گيري: مکمل روي تاثير مثبتي در افزايش قد، وزن، غلظت سرمي روي، بهبود وضعيت اشتها و تغذيه کودکان دارد. لذا، با توجه به شيوع قابل ملاحظه کمبود روي در بين دانش آموزان، استفاده از مکمل روي در اين گروه سني توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جلیل القدر، ش.، و کاشانی پور، ن.، و جوادی، م. (1387). تاثیر مکمل روی بر رشد قدی دختران کوتاه قد دبستانی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, 12(2 (پیاپی 47)), 13-19. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81421Vancouver : کپی

جلیل القدر شبنم، کاشانی پور نوشین، جوادی مریم. تاثیر مکمل روی بر رشد قدی دختران کوتاه قد دبستانی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1387 [cited 2021September19];12(2 (پیاپی 47)):13-19. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81421IEEE : کپی

جلیل القدر، ش.، کاشانی پور، ن.، جوادی، م.، 1387. تاثیر مکمل روی بر رشد قدی دختران کوتاه قد دبستانی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, [online] 12(2 (پیاپی 47)), pp.13-19. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81421. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 13579 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی