برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1386 , دوره  37 , شماره  4 ; از صفحه 33 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه شيوه هاي تدريس و تعامل آموزگاران داراي مدرک کارشناسي آموزش ابتدايي با آموزگاران داراي مدرک کارشناسي در ساير رشته ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين پژوهش به بررسي و مقايسه توانايي حرفه اي آموزگاران داراي مدرک کارشناسي آموزش ابتدايي با ساير آموزگاران داراي کارشناسي در دوره ابتدايي شهر اصفهان پرداخته است. بدين منظور، شش حيطه اساسي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است که عبارتند از: 1- شيوه هاي تدريس، 2) ميزان فعال نمودن دانش آموزان، 3) شيوه تعامل با دانش آموزان، 4) اطلاعات و دانش تخصصي، 5) شيوه کاربرد مواد و وسايل آموزشي و 6) شيوه هاي ارزشيابي. با توجه به غيرممکن بودن ارايه همه نتايج به دست آمده، تنها سه حيطه اول در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد. روش تحقيق مورد استفاده، پيمايشي و علي - مقايسه اي بوده است. در روش پيمايشي، نظرات مديران، معلمان و معلمان راهنما، و در روش علي - مقايسه اي، ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. جامعه تحقيق، کليه آموزگاران معلمان مذکور در مدارس ابتدايي شهر اصفهان بوده است. با استفاده از روش تصادفي ساده تعداد 94 آموزگار، 47 مدير، 15 معلم راهنما و 3572 دانش آموز به عنوان نمونه آماري پژوهش انتخاب شدند. يافته هاي تحقيق نشان داد که آموزگاران داراي مدرک کارشناسي آموزش ابتدايي در دو حيطه شيوه هاي تدريس و تعامل با دانش آموزان، به طور معنادار عملکرد بهتري نسبت به آموزگاران ساير رشته ها داشته اند ولي بين عملکرد دو گروه مذکور در ميزان فعال نمودن دانش آموزان، تفاوت معني دار مشاهده نشد، اگر چه ميانگين عملکرد آموزگاران با مدرک کارشناسي آموزش ابتدايي بيشتر از سايرين بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 362
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی