برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تغييرات مكاني شدت سيل خيزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

شناسايي مكاني (پهنه بندي) مناطق سيل خيز از ديدگاه تاثير بر ويژگيهاي سيلاب خروجي كل حوزه در پروژه هاي كنترل سيلاب از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد. تعيين درجه سيل خيزي مناطق مختلف يك حوزه آبخيز متسلزم شناخت خصوصيات هيدروژئومورفيك حوزه، اقليم منطقه، بررسي وقايع ثبت شده بارش- رواناب در منطقه و بهره گيري از مدل هاي رياضي در قالب يك روش مشخص براي تفكيك نقش مناطق مختلف حوزه مي باشد. در تحقيق حاضر، حوزه آبخيز رودزرد براي تشريح روش پيشنهادي تعيين توزيع مكاني شدت سيل خيزي انتخاب شد. اين حوزه از اطلاعات و آمار نسبتا مناسبي برخوردار است و شامل پنج زير حوزه اصلي و سه زير حوزه مياني ماشين مي باشد. مدل توزيعي بارش- رواناب ModClark در سطح زيرحوزه هاي داراي ايستگاه هيدرومتري واسنجي و اعتباريابي شد. سپس با بكارگيري نرم افزار رونديابي هيدروليكي HEC-RAS در حالت جريان غير ماندگار، جريان در شبكه رودخانه اصلي رونديابي گرديد و مدل تلفيقي در محل خروجي كل حوزه واسنجي و اعتباريابي شد. در مرحله بعد براي تعيين توزيع شدت سيل خيزي براي واحدهاي سلولي به ابعاد 2´2 كيلومتر مربع با اجراي روش "عكس العمل سيل واحد" در قالب حذف متوالي سلول ها و شبيه سازي هيدروگراف سيل به ازاي يك بارش طراحي، ميزان تاثير هر يك از سلول ها بر هيدروگراف خروجي كل حوزه بدست آمد. تعداد كل شبيه سازي توسط مجموعه مدل هاي زير حوزه اي و هيدروليكي برابر مجموع تعداد سلول ها مي باشد. همچنين در اين مرحله براي اولين بار با استفاده از نتايج شبيه سازيها نقشه كنتورهاي هم تاثير سيل خيزي بدست آمد. از طرف ديگر، شاخص سيل خيزي در نقاط مختلف در مسير حركت جريان رودخانه اصلي محاسبه شد و با ترسيم تغييرات شاخص سيل خيزي در مسير رودخانه اصلي، دياگرام يا پروفيل شاخص سيل خيزي واحدهاي سلولي حداكثر و حداقل سيل خيزي ترسيم شد كه بيان كننده چگونگي تغيير اين شاخص در طول مسير مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 167
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی