برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1387 , دوره  16 , شماره  1 ; از صفحه 33 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزانهاي بقا و عوامل پيش آگهي دهنده آن در مبتلايان به سرطان كولوركتال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 
چکیده: 

مقدمه: سرطان كولوركتال در ايران به عنوان چهــارمين سرطان شايع در هر دو جنس به شمار مي رود. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزانهاي بقا و عوامل موثر بر پيش آگهي در اين بيماران صورت پذيرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه كليه بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال ثبت شده در مركز ثبت سرطان مركز تحقيقات گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. وضعيت حياتي تمامي بيماران پيگيري و  مشخص گرديد. تابع احتمال بقا بر اساس روش كاپلان - مير محاسبه و با استفاده از آزمون
Log-rank مقايسه گرديد. جهت تعيين مهمترين عوامل موثر بر پيش آگهي بيماران از مدل كاكس استفاده شد.
يافته‌هاي پژوهش: از مجموع 1138 بيمار ، اطلاعات بقا در مورد 1127 بيمار شامل 690 مرد (61.2 درصد) و 437 زن (38.8درصد) بدست آمد. ميانگين بقا در بيماران 105.1 (حدود اطمينان 95درصد: 95.1-115.1) ماه بدست آمد. روش كاپلان مير نشان داد ميزان هاي بقا 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 10 و 15 ساله بيماران به ترتيب 1. 91، 73.1، 61.0، 59.4، 47.9 و 25.9 درصد بوده است. در تحليل چند متغيره با استفاده از مدل كاكس، اندازه ي تومور، متاستاز، شاخص توده بدني، وضعيت تاهل و
grade  تومور به عنوان متغيرهاي مستقل مرتبط با بقا بيماران شناخته شدند (p<0.05).
بحث و نتيجه گيري: متغير هاي فوق به عنوان مهمترين عوامل پيش آگهي دهنده بقا در سرطان كولوركتال به حساب مي آيند و با تشخيص زودرس سرطان با برنامه هاي بيمار يابي موثر و مفيد مي توان بر طول عمر بيماران افزود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 179
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی