برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فرسودگي شغلي و عوامل وابسته به آن در كاركنان بيمارستان هاي دانشگاهي مشهد در سال 1385

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه روان پزشکی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: فرسودگي شغلي سندرمي مشتمل بر خستگي هيجاني، مسخ شخصيت و كاهش كفايت شخصي مي باشد. پرسنل سيستم درماني به دليل مواجهه با استرس هاي فيزيكي، رواني و هيجاني به شدت در معرض فرسودگي شغلي مي باشند. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان فرسودگي شغلي در پرسنل درماني بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد و بررسي ارتباط خصوصيات جمعيت شناختي با ابعاد مختلف اين سندرم انجام گرفته است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي تحليلي، حجم نمونه پژوهش شامل 660 نفر از پرسنل درماني شاغل در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد بود كه به روش چند مرحله اي (
multi-stage) انتخاب شدند. سپس اين كاركنان ابزار پژوهش را كه شامل فرم اطلاعات جمعيت شناختي و پرسش نامه فرسودگي شغلي مازلاك بود تكميل نمودند. در پرسش نامه مازلاك فراواني واحدهاي مورد مطالعه در هر يك از ابعاد فرسودگي شغلي شامل خستگي هيجاني (با محدوده نمرات 54-0)، مسخ شخصيت (30-0) و كاهش كفايت شخصي (48-0) در مقياس ليكرت مورد ارزيابي قرار گرفت و آناليز داده ها توسط نرم افزار كامپيوتري SPSS انجام گرفت.
يافته ها: نتايج نشان دادند كه ميانگين نمره خستگي هيجاني در پرسنل
20.74 (شدت متوسط)، مسخ شخصيت 7.35 (شدت متوسط) و كفايت شخصي 25.66 (شدت كم) است. ارتباط آماري معني داري بين سه بعد فرسودگي شغلي با متغيرهايي شامل سن، سنوات كاري، تحصيلات، نوع رابطه استخدامي، شغل و بيمارستان محل كار وجود داشت. خستگي هيجاني و مسخ شخصيت به طور چشم گيري در پرسنل زن بالاتر از مردان بود و افراد متاهل از كفايت شخصي بالاتري برخوردار بودند.
نتيجه گيري: ميزان هاي بالاي ابعاد مختلف فرسودگي شغلي در اين مطالعه به نسبت ساير مطالعات مشاهده شد. با توجه به تاثير فرسودگي شغلي در عملكرد شغلي، خانوادگي و فردي و نيز اثر آن بر غيبت از كار پرسنل و بازنشستگي زود هنگام، كاهش عوامل تنش زا به وسيله سازماندهي عوامل شغلي خصوصا در بيمارستان ها بايد مورد توجه قرار بگيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طلایی، ع.، و مخبر، ن.، و محمدنژاد، م.، و ثمری، ع. (1387). فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در کارکنان بیمارستان های دانشگاهی مشهد در سال 1385. کومش, 9(3 (پیاپی 27)), 237-245. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81104Vancouver : کپی

طلایی علی، مخبر نغمه، محمدنژاد مریم، ثمری علی اکبر. فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در کارکنان بیمارستان های دانشگاهی مشهد در سال 1385. کومش. 1387 [cited 2021November29];9(3 (پیاپی 27)):237-245. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81104IEEE : کپی

طلایی، ع.، مخبر، ن.، محمدنژاد، م.، ثمری، ع.، 1387. فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در کارکنان بیمارستان های دانشگاهی مشهد در سال 1385. کومش, [online] 9(3 (پیاپی 27)), pp.237-245. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81104. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1943 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی