نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شيوع افسردگي و اضطراب در مراقبين اصلي در بخش هاي روان پزشكي بيمارستان نور اصفهان در سال 85

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان، بیمارستان نور
 
چکیده: 
سابقه و هدف: توجه به وضعيت بهداشت روان ساير افراد خانواده بيماران نه تنها از جهت كمك به درمان و پيش گيري از عود بيماري، حايز اهميت بوده بلكه از جهت ارتقاي بهداشت روان جامعه و پيش گيري از بروز اختلالات رواني در ساير افراد خانواده نيز ارزشمند مي باشد. هدف از انجام اين پژوهش، تعيين ميزان شيوع و شدت افسردگي و اضطراب در مراقبين بيماران بستري در بخش هاي روان پزشكي بوده است. مواد و روش ها: روش پژوهش توصيفي بوده و جامعه آماري آن كليه مراقبين اصلي بيماران بستري در بخش هاي روان پزشكي بيمارستان نور بودند. جمعيت مورد مطالعه شامل 307 نفر از مراقبين اصلي بيماراني بود كه در بخش بستري بودند و به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش دو پرسش نامه افسردگي بك (Beck) و اضطراب زونگ (Zung) بود با استفاده از آمار توصيفي، آزمون t-test و آزمون هم بستگي و با كمك نرم افزار SPSS داده هاي آماري تجزيه و تحليل گرديد. يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد كه بر اساس آزمون بك 71% از مراقبين بيماران بستري درجاتي از افسردگي و هم چنين بر اساس آزمون زونگ 7.9% از مراقبين دچار درجاتي از اضطراب بودند. هم چنين بين شدت افسردگي مراقبين و جنس بيمار (p=0.018)، شدت اضطراب مراقبين اصلي و جنس بيمار (p=0.002)، و هم چنين بين شدت افسردگي مراقبين و جنس مراقب (p>0.05) و بين شدت اضطراب مراقبين و جنس مراقب (p>0.05) رابطه معني داري وجود داشت. بين طــول مدت بيماري بيمــاران و شدت افســـردگي مراقبين اصلـــي p=0.47) و (r=0.042 نيز شدت اضطراب مراقبين اصلي p=0.96) و (r=0.002 رابطه معني داري وجود نداشت. در نهايت اختلاف معني داري بين نوع اختلال روان پزشكي و نمره اضطراب (P=0.086) و نمره افسردگي مراقبين (P=0.32) نيز وجود نداشت. نتيجه گيري: افسردگي و اضطراب در مراقبين بيماران بستري در بخش هاي روان پزشكي بسيار شايع تر از جامعه مي باشد كه به علت اثر مخرب افسردگي مراقب در مراقبت از بيمار بستري، توجه به شناخت و درمان آن بسيار ارزشمند مي باشد. هم چنين بالاتر بودن شيوع افسردگي و اضطراب در زناني كه از بيمارانشان مراقبت مي كردند و نيز در مراقبيني كه بيمارانشان مونث مي باشند نشانه لزوم توجه بيش تر به زنان را از جهت ابتلاي آن ها به افسردگي و اضطراب مي رساند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عمرانی فرد، و.، و مسایلی، ن.، و امامی اردستانی، پ. (1387). شیوع افسردگی و اضطراب در مراقبین اصلی در بخش های روان پزشکی بیمارستان نور اصفهان در سال 85. کومش, 9(3 (پیاپی 27)), 223-227. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81102Vancouver : کپی

عمرانی فرد ویکتوریا، مسایلی نسرین، امامی اردستانی پریسا. شیوع افسردگی و اضطراب در مراقبین اصلی در بخش های روان پزشکی بیمارستان نور اصفهان در سال 85. کومش. 1387 [cited 2022May24];9(3 (پیاپی 27)):223-227. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81102IEEE : کپی

عمرانی فرد، و.، مسایلی، ن.، امامی اردستانی، پ.، 1387. شیوع افسردگی و اضطراب در مراقبین اصلی در بخش های روان پزشکی بیمارستان نور اصفهان در سال 85. کومش, [online] 9(3 (پیاپی 27)), pp.223-227. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81102. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی