نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1379 , دوره  2 , شماره  3-2 ; از صفحه 208 تا صفحه 217 .
 
عنوان مقاله: 

آموزش و تربيت كاركنان پليس (قسمت اول)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است