نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1375 , دوره  3 , شماره  4-3 ; از صفحه 59 تا صفحه 88 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه نگرش دبيران با عملكرد آموزشي آنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است