برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1386 , دوره  15 , شماره  73 ; از صفحه 19 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوارض كوتاه مدت جراحي آرتروپلاستي مفصل ران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: آرتروپلاستي مفصل هيپ از مفيدترين اعمال جراحي غير اورژانسي ارتوپدي است که جهت بهبود درد و عملکرد در بيماران با ناتواني هاي مفصلي موثر است و با توجه به عوارض جدي آن و همچنين افزايش چشمگير و روزافزونش در مورد افراد مسن، نياز به تحقيق در اين زمينه لازم به نظر مي رسد.
روش کار: در اين مطالعه آينده نگر
(cross-sectional) نمونه اي به حجم 106 نفر در طي سال هاي 84-1380 تحت عمل جراحي تعويض مفصل ران قرار گرفتند که 62 نفر از آنان زن و 44 نفر مرد بودند. کم سن ترين آن ها 21 ساله و مسن ترينشان 90 ساله و ميانگين سني بيماران 64.62 سال بود. در اين مطالعه، جراحي کليه بيماران با انسزيون طرفي (lateral) و با پوزيشن طرفي انجام شده است. بيماران، چهار روز بعد از عمل جراحي مرخص مي شدند و در فواصل زماني دو هفته و شش هفته بعد از عمل جراحي، با توجه به متغيرهايي مثل سن، جنس، بيماري زمينه اي، علت عمل جراحي، نوع عمل جراحي از نظر عوارضي از قبيل آسيب عصبي، آسيب عروقي، شامل هماتوم، شکستگي هاي اطراف پروتز، دررفتگي مفصل هيپ، عفونت، عوارض نورولوژيک شامل دليريوم، خونريزي هاي گوارشي، عوارض ادراري، و ترومبوآمبولي مورد معاينه مجدد قرار مي گرفتند. تمام يافته هاي به دست آمده، در فرم هاي اطلاعاتي که براي هر بيمار تهيه شده بود ثبت مي شد. سپس اثر متغيرهاي مورد نظر در بروز عوارض و ارتباط آن ها با عوارض مورد بررسي قرار گرفت و اطلاعات جمع آوري شده با برنامه نرم افزاري SPSS تحت آناليز شد و براي بررسي متغيرهاي کيفي از آزمون کاي دو (chi-square) استفاده شد.
نتايج: در نتايج به دست آمده در نمونه هاي مورد مطالعه از 106 نفر، 44 نفر مرد (
41.5 درصد) و 62 نفر زن (58.4 درصد) بودند. حدود سني بيماران 21 تا 90 سال و ميانگين سني 64.6 با ((SD 15.121 بوده است. بيش ترين شيوع عوارض ترمبوز عروق عمقي (Deep Vein Thrombosis: DVT) حدود 15 مورد (14 درصد) است. متوسط سن اين گروه از بيماران 68.2 بود كه بيش از سن متوسط جمعيت کلي مورد مطالعه (64.5) است. ارتباط معناداري بين جنسيت و اين عارضه وجود نداشت. از نظر علت عمل جراحي و بيماري زمينه اي در گروه بيماران DVT و گروه اصلي، اختلاف معناداري وجود نداشت. کم ترين شيوع عوارض مربوط به آسيب عروقي و مورتاليته است که به ترتيب 0.9, 0.9 درصد است. عوارض ديگر به ترتيب آسيب عصبي دو مورد (1.8 درصد)، دررفتگي مفصل هيپ شش مورد (5.6 درصد)، دليريوم شش مورد (5.6 درصد)، عفونت ادراري سه مورد (2.8 درصد)، خونريزي گوارشي پنج مورد (4.7 درصد)، شکستگي ران شش مورد (5.6 درصد)، شکستگي استابولوم يک مورد (0.9 درصد)، عفونت پنج مورد (4.7 درصد) که چهار مورد آن، عفونت سطحي و يک مورد عفونت شديد بوده است. بين عوارض فوق با بيماري زمينه اي، علت عمل جراحي و غيره ارتباط معناداري وجود نداشت. ما براي اين كه بين موارد فوق و عوارض ارتباط برقرار كنيم عوارض را به سه گروه لوكال (آسيب عصبي، عروقي، دررفتگي و شكستگي)، سيستميك (عفونت، عفونت سيستم ادراري (UTI)، خونريزي دستگاه گوارش (G.I. Bleedin) و دليريوم) و ترمبوز عروق عمقي تقسيم كرديم. باز هم رابطه معناداري ايجاد نشد.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به تعداد بيماران و عوارض ايجاد شده، ميزان عوارض با سن، جنس، نوع عمل جراحي و علت عمل جراحي، ارتباط معناداري وجود نداشت؛ اما نتايج ارزشمندي را نصيب نويسندگان كرد تا در ادامه اعمال جراحي مورد استفاده قرار دهند. به هر حال، اين مطالعه در آينده با تعداد بيش تر بيماران انجام خواهد شد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 293
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی