برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

متا آناليز كار آزماييهاي باليني مطالعات اثر سير بر كاهش كلسترول خون با فرض همگني واريانسهاي اثر تيمار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آمار حیاتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
متاآناليز يا فراتحليل عبارتست از ترکيب نتايج مطالعات مستقلي که همگي هدف يکساني را دنبال مي کنند. انجام اين کار در مورد کارآزماييهاي باليني مستقل و مشابه که از لحاظ عامل تيمار و پيامد يکسان هستند، در سالهاي اخير رشد چشمگيري پيدا کرده و روشهاي آماري مختلفي در اين زمينه ارئه گرديده است. اين روشها با تکيه بر تئوريهاي آماري بدون نياز به داده هاي اوليه و تنها با فراهم بودن مقدار تاثير تيمار و واريانس آن در مطالعات مختلف آنها را با هم ادغام نموده و برآورد دقيق تري براي ميزان تاثير تيمار ارائه مي نمايد. در اين مطالعه مدلهاي متداول در متاآناليز معرفي گرديده اند ضمن آنکه جزييات کار در مدل با اثر ثابت آورده شده و چهارچوب کار توسط مدل با اثر تصادفي ارائه گرديده است.
روش آماري به کار گرفته شده در اين تحقيق براي متاآناليز کارآزماييهاي باليني تاثير سير بر کاهش کلسترول خون بر اساس مدل اثر ثابت با فرض همگني واريانسهاي اثر تيمار در مطالعات مختلف مي باشد که فرض همگني واريانس هاي اثر تيمار براي اولين بار به عنوان يک پيش فرض در مدل آماري مربوطه قرار مي گيرد. تعداد 12 مقاله در باره موضوع از مقالات چاپ شده در مجلات مختلف پزشکي شناسايي و 6 مطالعه که داراي همگني واريانسها بوده اند، انتخاب شده و نتايج آنها توسط روش مذکور با هم ادغام گرديده اند.
در متاآناليز کارآزماييهاي باليني با فرض همگني واريانسهاي اثر تيمار از واريانس ترکيبي به جاي واريانسهاي منفرد براي برآورد اثر تيمار استفاده مي شود. اين روش براي مواقعي که تعداد نمونه به کار برده شده در مطالعات نسبتا کم باشد، بهتر عمل مي کند. توسط شبيه سازي داده هاي غير واقعي از توزيع نرمال توليد گرديد. متاآناليزهاي متعدد توسط هر دو روش با و بدون واريانس ترکيبي براي تعداد نمونه هاي متفاوت بر روي آنها انجام گرفت. مقايسه نسبت فواصل اطمينان توليد شده که پارامتر جامعه را پوشش داده بودند، در دو روش متاآناليز نشانگر بالاتر بودن احتمال پوشش پارامتر جامعه توسط فواصل اطمينان توليد شده در روش پيشنهادي مي باشد
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 544
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی