برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  56 , شماره  4 ; از صفحه 365 تا صفحه 382 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي حساسيت سازندهاي زمين‌شناسي نسبت به فرسايش و توليد رسوب در حوره آبخيز لتيان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 
چکیده: 

در مطالعات فرسايش و حفاظت خاك ويژگي هاي سنگ شناسي حوزه آبخيز از اهميت قابل توجهي برخوردار است. رفتار سنگ هاي مختلف در مقابل فرسايش متفاوت بوده و بعضي از واحدهاي سنگ شناسي حساس به فرسايش و مستعد توليد رسوب هستند. رفتار سنگ ها و نهشته هاي كواترنر در مقابل هوازدگي و فرسايش بستگي به عوامل چندي دارد كه بعضي از عوامل مربوط به سرشت سنگ و عوامل ديگر مربوط به محيط خارجي در برگيرنده سنگ است. در حوزه هاي آبخيز كوچك نقش عوامل مربوط به سرشت سنگ با اهميت تر از عوامل مربوط به محيط خارجي دربرگيرنده سنگ است. عوامل متعدد ديگري مانند ژئومورفولوژي، نوع اقليم، وضعيت پوشش گياهي، عامل انساني و ... در فرسايش موثرند. بررسي تمامي عوامل موثر در فرسايش مشكل بوده و كار را پيچيده مي نمايد: بنابراين بايستي عوامل موثر را اولويت بندي نموده و در نظر گرفت تا واحدهاي كاري (ژئومورفولوژي) با اندازه قابل بررسي به دست آمده و نظر آماري بتوان بين عوامل موثر و آمار رسوب ارتباط برقرار نمود. منطقه مورد مطالعه حوزه آبخيز لتيان و زير حوزه هاي آن است. با توجه به بررسي هاي اوليه در منطقه مشخص شد كه سه عامل مواد زمين شناسي، شيب و اقليم مهم ترين عوامل موثر در فرسايش مي باشند؛ بنابراين سه عامل مورد بررسي قرار گرفت و با يكديگر تلفيق شدند تا واحدهاي كاري به دست آيند. سپس حساسيت كيفي سنگ ها و سازندهاي ماقبل كواترنر پيوسته با استفاده از معيارهاي روش مقاومتي و سختي توده سنگ سلبي (1980) به صورت صحرايي تعيين شد. براي تعيين حساسيت كيفي سنگ ها و سازندهاي ماقبل كواترنر نسبتا ناپيوسته و سازندهاي كواترنر از عامل  Kدر مدلUSLE  استفاده شد. در مرحله آخر براي كمي كردن فرسايش پذيري سازندها از آمار رسوب ايستگاه هاي هيدرومتري حوزه لتيان استفاده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 315
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی