برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير شعردرماني گروهي بر وضعيت رواني بيماران اسكيزوفرنيك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه پرستاری
 
چکیده: 

هدف: اسكيزوفرنيا يكي از اختلالات پيچيده روانپزشكي مي باشد. گرچه داروهاي ضد روانپريشي تكيه گاه اصلي درمان اسكيزوفرنيا به شمار مي روند، ولي مداخلات روانشناختي نيز در بهبود نشانه هاي باليني موثر هستند.شعردرماني نيز به عنوان يكي از اين مداخلات، ممكن است در بهبود جنبه هاي رواني - اجتماعي اسكيزوفرنيا موثر باشد.هدف اين مطالعه بررسي تاثير شعردرماني گروهي بروضعيت رواني بيماران اسكيزوفرنيك مي باشد.
روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه تجربي است. در اين مطالعه تعداد 29 بيمار اسكيزوفرنيك به روش مبتني برهدف از مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي انتخاب و به صورت تصادفي
تعادلي در دو گروه مداخله (14بيمار) و شاهد (15بيمار) قرار گرفتند. براي گروه مداخله 12جلسه يك ساعته شعردرماني، هفته اي دو بار به مدت 6هفته برگزار شد. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك و مقياس مختصر ارزيابي روانپزشكي(BPRS) بودند. تجزيه و تحليل آماري به وسيله آزمون هاي آماري تي زوجي و تي مستقل انجام شد.
يافته ها: نتايج تفاوت معناداري را در گروه
مداخله قبل و بعد از مداخله شعردرماني نشان داد (P<0.001). اين در حالي است كه در گروه شاهد تفاوت معناداري بين ميانگين هاي قبل و بعد وجود نداشت (0.774=P). همچنين پس از شعردرماني بين دو گروه تفاوت معناداري از لحاظ آماري وجود داشت (P<0.001)، در حالي که قبل از شعردرماني گروهي، تفاوت معناداري بين گروه مداخله و شاهد وجود نداشت (0.812 = P).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه مداخله شعردرماني بر بهبود وضعيت رواني بيماران اسكيزوفرنيك موثر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی