نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1376 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 231 تا صفحه 243 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل اقتصادي توليد زرشك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است