نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگي هاي فردي و تحصيلي دانشجويان پزشكي ناموفق در مقايسه با دانشجويان موفق

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مرکز تحقیقات تولید مثل
 
چکیده: 
سابقه و هدف: افت تحصيلي و مشروطي دانشجويان يكي از مشكلات عمده مراكز آموزش عالي كشور است. مطالعه حاضر به منظور مقايسه ويژگي هاي فردي و تحصيلي دانشجويان پزشكي ناموفق و موفق در دانشكده پزشكي كرمانشاه انجام گرديد.مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مورد شاهدي است و در آن مشخصات فردي و تحصيلي كليه دانشجويان مشروط از سال 1380 تا 1384 و به تعداد برابر از دانشجويان مشابه از نظر مقطع و سال تحصيلي و با معدل بالاتر از 15 و فاقد مشروطي، جمع آوري و در فرم هاي مطالعه ثبت گرديد. تجزيه و تحليل داده ها بر اساس دو گروه از دانشجويان مشروط و غير مشروط با استفاده از نرم افزار SPSS و جداول توزيع فراواني، محاسبه ميانگين و انحراف معيار انجام گرديد. براي مقايسه ميانگين متغيرهاي کمي در دو گروه از آزمون t مستقل و آزمون F و براي مقايسه دو گروه از نظر متغير هاي کيفي از آزمون x² و فيشر و براي تعيين همبستگي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.يافته ها: بين دو گروه دانشجويان از نظر سن، جنس، فاصله ديپلم تا دانشگاه، معدل ديپلم، سواد پدر و مادر، تاهل، داشتن شغل اضافي، سهميه قبولي در كنكور و ميانگين تمامي دروس تخصصي در كنكور سراسري اختلاف آماري معني دار وجود داشت (P<0.05). اما از لحاظ سكونت در خوابگاه و نوع ديپلم اختلاف معني داري وجود نداشت. بيش ترين همبستگي بين افت تحصيلي با سهميه و معدل ديپلم وجود داشت.نتيجه گيري: با توجه به اختلاف معني دار در بسياري از ويژگي هاي فردي و تحصيلي بين دانشجويان موفق و ناموفق، توجه و برنامه ريزي خاص در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خزاعی، م.، و رضایی، م.، و خزاعی، ص. (1386). بررسی ویژگی های فردی و تحصیلی دانشجویان پزشکی ناموفق در مقایسه با دانشجویان موفق. کومش, 9(2 (پیاپی 26)), 87-92. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79711Vancouver : کپی

خزاعی مظفر، رضایی منصور، خزاعی صدیقه. بررسی ویژگی های فردی و تحصیلی دانشجویان پزشکی ناموفق در مقایسه با دانشجویان موفق. کومش. 1386 [cited 2022August12];9(2 (پیاپی 26)):87-92. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79711IEEE : کپی

خزاعی، م.، رضایی، م.، خزاعی، ص.، 1386. بررسی ویژگی های فردی و تحصیلی دانشجویان پزشکی ناموفق در مقایسه با دانشجویان موفق. کومش, [online] 9(2 (پیاپی 26)), pp.87-92. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79711. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 296 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی