نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  17 , شماره  4 ; از صفحه 75 تا صفحه 85 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي برخي ويژگي هاي زراعي ذرت (.Zea mays L) در کشت مخلوط با کدوي تخمه کاغذي (Cucurbita pepo var styriaca)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
به منظور بررسي برخي ويژگي هاي زراعي ذرت در کشت مخلوط آن با کدوي تخمه کاغذي، يک آزمايش مزرعه اي با استفاده از روش افزايشي در دو سال )سال هاي زراعي 1382 و1383 ( در منطقه کرمانشاه، انجام گرفت. آزمايش به صورت فاکتوريل و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتورها عبارت بودند از تراکم ذرت 5)، 6 و 7 بوته در مترمربع( و تراکم کدوي تخمه کاغذي )صفر، 1، 2 و 3 بوته در مترمربع(. اگرچه در هر دو سال آزمايش، بدنبال افزايش تراکم ذرت در کشت خالص، عملکرد دانه بطور معني داري افزايش يافت، ولي روند آن در دو سال مشابه نبود. در کشت هاي مخلوط، افزاش تراکم کدوي تخمه کاغذي تا دو بوته در مترمربع، تاثير معني داري بر عملکرد دانه ذرت نداشت، ولي افزايش بيشتر موجب کاهش معني دار عملکرد نسبت به کشت خالص ذرت شد. کشت مخلوط با کدوي تخمه کاغذي، تاثير معني داري بر وزن هزار دانه ذرت نداشت. تعداد دانه در بلال بيشتر از ساير اجزاي عملکرد تحت تاثير کشت مخلوط با کدوي تخمه کاغذي قرار گرفت و مانند کشت هاي خالص، با افزايش تراکم ذرت، رو به کاهش نهاد. کشت کدوي تخمه کاغذي در بين رديف هاي ذرت، تاثير معني داري بر وزن بلال، برگ، ساقه و بيوماس کل و همچنين شاخص برداشت نداشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خرمی وفا، م.، و دباغ محمدی نسب، ع.، و زهتاب سلماسی، س.، و جوانشیر، ع.، و محمدی، س. (1386). بررسی برخی ویژگی های زراعی ذرت (.Zea mays L) در کشت مخلوط با کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo var styriaca). دانش کشاورزی, 17(4), 75-85. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79617Vancouver : کپی

خرمی وفا محمود، دباغ محمدی نسب عادل، زهتاب سلماسی سعید، جوانشیر عزیز، محمدی سیدابوالقاسم. بررسی برخی ویژگی های زراعی ذرت (.Zea mays L) در کشت مخلوط با کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo var styriaca). دانش کشاورزی. 1386 [cited 2022May24];17(4):75-85. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79617IEEE : کپی

خرمی وفا، م.، دباغ محمدی نسب، ع.، زهتاب سلماسی، س.، جوانشیر، ع.، محمدی، س.، 1386. بررسی برخی ویژگی های زراعی ذرت (.Zea mays L) در کشت مخلوط با کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo var styriaca). دانش کشاورزی, [online] 17(4), pp.75-85. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79617. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی