برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر در توسعه روحيه و مهارتهاي کارآفريني در ميان دانشجويان سال آخر دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
هدف اين تحقيق بررسي عوامل موثر در توسعه روحيه و مهارتهاي کارآفريني در ميان دانشجويان سال آخر دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران بود. يک پيمايش توصيفي به منظور مطالعه 183 نفر از دانشجويان سال چهارم مقطع کارشناسي کليه گرايشهاي 11 گانه کشاورزي در ترم بهاره سال تحصيلي 1384 به انجام رسيد. روايي ابزار تحقيق به وسيله پانلي متشکل از اعضاي هيات علمي گروه هاي مربوطه از دانشگاههاي شريف، اميرکبير و تهران مورد تاييد قرار گرفت. اعتبار ابزار پژوهش نيز از طريق محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ انجام گرفت که اين ضريب به طور جداگانه (براي روحيه کارآفريني دانشجويان a=0.93 و براي مهارتهاي کارآفريني دانشجويان (a=0.90 براي 30 پرسشنامه تکميل شده از سوي گروهي از دانشجويان دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران به دست آمده که نشان از اعتبار قابل قبول پرسشنامه مورد استفاده دارد. نتايج حاصل از همبستگي اسپيرمن نشان داده است که بين سطح تحصيلات مادر، درآمد ماهيانه خانواده و محتواي برنامه آموزشي دانشگاه با روحيه کارآفريني دانشجويان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين بين سن، سطح تحصيلات پدر، درآمد ماهيانه خانواده، به کارگيري روشهاي توسعه آموزش کارآفريني در دانشگاه و روحيه با مهارتهاي کارآفريني دانشجويان رابطه مثبت و معني داري آشکار گشته است. با مقايسه ميانگين گروهها مشخص گرديد که بين ميانگين رتبه اي دختران و پسران دانشجو در خصوص روحيه کارآفريني، مهارت کارآفريني افراد متاهل و مجرد اختلاف معني داري وجود دارد. همچنين شغل پدر در مهارتهاي کارآفريني دانشجويان و شغل مادر بر روحيه کارآفريني آنان تاثير داشته است. نتايج حاصل از رگرسيون چندگانه گام به گام مبين اين بوده است که متغيرهاي به کارگيري روشهاي توسعه آموزش کارآفريني در دانشگاه، درآمد ماهيانه خانواده، سن، روحيه کارآفريني و سطح تحصيلات پدر 26 درصد از تغييرات مهارتهاي کارآفريني دانشجويان را پيش بيني مي کند. همچنين نتايج حاصل از رگرسيون چندگانه گام به گام نشان داده است که متغيرهاي محتواي برنامه آموزشي دانشگاه و سطح تحصيلات مادر 0.05 درصد از تغييرات روحيه کارآفريني دانشجويان را پيش بيني مي کند. يافته حاصل از اين تحقيق مي تواند در بهبود برنامه هاي کارآفريني در آموزش عالي کشاورزي به کار آيد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی، س.، و عزیزی، ب. (1386). بررسی عوامل موثر در توسعه روحیه و مهارتهای کارآفرینی در میان دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. علوم کشاورزی ایران, 2-38(2 (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)), 241-251. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79523Vancouver : کپی

حسینی سیدمحمود، عزیزی بهارک. بررسی عوامل موثر در توسعه روحیه و مهارتهای کارآفرینی در میان دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. علوم کشاورزی ایران. 1386 [cited 2022January26];2-38(2 (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)):241-251. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79523IEEE : کپی

حسینی، س.، عزیزی، ب.، 1386. بررسی عوامل موثر در توسعه روحیه و مهارتهای کارآفرینی در میان دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. علوم کشاورزی ایران, [online] 2-38(2 (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)), pp.241-251. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79523. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 207 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی