برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل پيشبرنده طرح مهندسين ناظر گندم (مطالعه موردي استان اردبيل)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف کلي اين تحقيق بررسي عوامل پيشبرنده طرح مهندسين ناظر گندم بود. روش تحقيق از نوع توصيفي - پيمايشي و جامعه آماري شامل 212 نفر از مهندسين ناظر استان اردبيل بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 104 نفر تعيين گرديد که با استفاده از نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه بود که روايي آن بر اساس نظر جمعي از اساتيد و کارشناسان رشته ترويج کشاورزي دانشگاه تهران تاييد گرديد و اعتبار آن با استفاده از کرونباخ - آلفا (a=0.9) محاسبه شد که بيانگر مناسب بودن ابزار تحقيق بود. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSSwin تجزيه و تحليل گرديد. بر اساس نتايج حاصل از تحليل، متغيرها در پنج عامل دسته بندي شدند. عامل اول به نام فني- هماهنگي (اشتراکي کنشگران) با تبيين بيش از 20.5 درصد از کل واريانس به عنوان مهمترين عامل معرفي شد. عاملهاي بعدي به نامهاي اقتصادي، ارتباطي، اطلاع رساني - مشارکتي و مالکيت هر يک به ترتيب 11.7، 15، 10.3 و 8.7 درصد از کل واريانس سازه هاي پيشبرنده طرح مهندسين ناظر گندم را تبيين نمودند. اين پنج عامل در مجموع 66.302 درصد از واريانس کل متغيرها را تبيين کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی