برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  38 , شماره  3 ; از صفحه 505 تا صفحه 512 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه آبياري جويچه اي با آبياري جويچه اي گردشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

آبياري جويچه اي گردشي )غلام گردشي( يک نوع آبياري جويچه اي تغيير فرم يافته است که در مزارع کوچک ايران کاربرد دارد ولي تا بحال مطالعه اي در رابطه هيدروليکي آن صورت نگرفته است. استفاده از اين روش آبياري بخصوص در خاک هاي با بافت سنگين و شيب زياد در مقايسه با روش سنتي آبياري جويچه اي مي تواند رواناب انتهايي را کاهش و راندمان آبياري را افزايش دهد. به همين منظور براي بررسي عملکرد هيدروليکي آبياري جويچه اي گردشي و مقايسه آن با آبياري جويچه اي معمولي، مطالعه اي در سه مزرعه آزمايشي خزانه با بافت خاک لوم شني رسي و سه شيب 0.3، 1 و 2 درصد، دانشگاه با بافت خاک لوم شني رسي و شيب 0.29 درصد و رودشت با بافت خاک رسي و شيب 0.1 درصد انجام شد. جويچه ها و جويچه هاي گردشي با شرايط يکسان ايجاد شدند و از دستگاه انتقال آب به جويچه که قادر است تحت فشار ثابت دبي مورد نظر را به جويچه ها انتقال دهد استفاده شد. براي تعيين عوامل معادله نفوذ کوستياکف - لوييس از روش بيلان حجم در آبياري جويچه اي استفاده شد. نتايج نشان داد در تمامي مزارع آزمايشي براي شرايط يکسان شامل: زمان آبياري و دبي آب ورودي به جويچه، در روش جويچه اي گردشي سرعت پيشروي آب و رواناب انتهايي کمتر از روش جويچه اي مي باشد. در هر سه مزرعه آزمايشي ميزان نفوذ در روش جويچه اي گردشي بيشتر از روش جويچه اي بود که با افزايش شيب اين تفاوت کاهش يافت. سطح مقطع خيس شده جويچه در هر دو روش آبياري براي هر يک از مزارع آزمايشي تقريبا يکسان بود. در هر سه مزرعه آزمايشي با افزايش عمق خالص آبياري راندمان کاربرد در مزرعه براي هر دو روش آبياري افزايش يافت. در هر دو روش آبياري معادلات پيشروي تعيين شده با ضريب تبيين بيش از 90 درصد قادر به پيش بيني ارقام اندازه گيري شده بودند. اختلاف دو روش آبياري از نظر مسافت طولي پيشروي آب و عمق آب نفوذ يافته در طول جويچه در سطح 5 درصد معني دار بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 501
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی