برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1387 , دوره  17 , شماره  65 ; از صفحه 44 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي كفايت دياليز در بيماران همودياليزي دائم مركز آموزشي درماني رازي رشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رشت، گلسار، بلوار دیلمان، خیابان دکتر آذراندامی، ساختمان نیاوران، واحد سوم
 
چکیده: 
مقدمه: همودياليز رايج ترين روش درمان جايگزين كليه در ايران است. با انجام همودياليز كافي و موثر مي توان كيفيت زندگي بيمار را بهبود بخشيد و از عوارض نارسايي كليه كاست، در عين حال در صورت عدم كفايت دياليز، بروز عوارض متعدد اورمي در بيمار ممکن است.از جمله روش هاي ارزيابي كفايت دياليز، نسبت كسر اوره URR (Urea Reduction Ratio) و معيار Kt/v هستند. اگر چه بررسي كفايت همودياليز به صورت دوره اي، بايد براي تمام بيماران همودياليزي صورت گيرد ولي عملا در بسياري از مراكز اين كار به صورت منظم انجام نمي شود بنابراين در اين مطالعه، با برنامه ريزي منسجم كفايت دياليز در كليه بيماراني كه در بخش دياليز بيمارستان رازي دياليز مي شوند، بررسي شد.هدف: ارزيابي كفايت دياليز در بيماران همودياليزي دائم مركز آموزشي درماني رازي رشت.مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي تحليلي 139 بيمار همودياليز دائم كه در بخش همودياليز بيمارستان رازي رشت دياليز مي شوند، بررسي و اطلاعاتي از قبيل سن و جنس و زمان شروع دياليز، مدت دياليز در هر جلسه و دفعات دياليز و وزن، جمع آوري شدند. سطح Bun, cr بلافاصله قبل از شروع همودياليز و نيز بعد از خاتمه دياليز و نيز سطح آلبومين قبل از شروع دياليز اندازه گيري شد. سپس Kt/v بيماران با استفاده از فرمول Daugirdas II محاسبه شد و داده ها توسط نرم افزارآماري 10 SPSS Ver با استفاده از آزمونهاي آماري c2 و t-test، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتايج : ميانگين سني 139 بيمار مورد مطالعه 54.9±14.7 سال بود. 58.3% مرد و بقيه زن بودند. 69.8% 3 بار در هفته دياليز مي شدند و ميانگين مدت هر جلسه دياليز در آنها 3.78±0.35 ساعت بود. 73.9% از بيماران kt³1.2 داشتند و در 72.7% نيز %URR>65 بود. همچنين عدم كفايت دياليز در اين بيماران با هيپوآلبوميني ارتباط معني دار داشت (p<0/0001).نتيجه گيري: كفايت دياليز در اين مركز نسبت به برخي مطالعات جهاني سطح پايين تري داشت ولي در مقايسه با مطالعات داخلي كشور(كاشان، همدان) وضعيت بهتري دارد. مطالعات بيشتري براي دست يافتن به علل پايين بودن كفايت دياليز در اين مركز ضروري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

منفرد، ع.، و اورنگ پور، ر.، و کهنی، م. (1387). ارزیابی کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی دائم مرکز آموزشی درمانی رازی رشت. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, 17(65), 44-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79283Vancouver : کپی

منفرد علی، اورنگ پور رضا، کهنی مریم. ارزیابی کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی دائم مرکز آموزشی درمانی رازی رشت. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 1387 [cited 2022January27];17(65):44-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79283IEEE : کپی

منفرد، ع.، اورنگ پور، ر.، کهنی، م.، 1387. ارزیابی کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی دائم مرکز آموزشی درمانی رازی رشت. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, [online] 17(65), pp.44-49. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79283. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 225 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی