برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  20 , شماره  51 ; از صفحه 25 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه علل زمينه ساز بروز خطاهاي کاري در مراقبت هاي پرستاري از ديدگاه پرستاران و مديران آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: خطاهاي کاري از موارد اجتناب ناپذير در کليه حرفه ها از جمله حرفه هاي بهداشتي و درماني مي باشند. بررسي علل اين خطاها، اولين قدم در طراحي برنامه ها کنترل و کاهش خطاهاي کاري در مراقبت هاي پرستاري مي باشد. هدف اين مطالعه مقايسه علل زمينه ساز بروز خطاهاي کاري در مراقبت هاي پرستاري از ديدگاه پرستاران و مديران آن ها و بررسي اهميت ابعاد مختلف زمينه ساز اين خطاها در بخش هاي مختلف در سال 1385 بود.
روش بررسي: اين پژوهش مطالعه اي توصيفي تحليلي است. نمونه هاي پژوهش شامل 96 نفر پرستار و مدير پرستاري شاغل در 3 بيمارستان آموزشي منتخب سطح شهر تهران از طريق نمونه گيري خوشه اي بود. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه و براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي (توزيع فراواني درصد پاسخ ها) و آزمون کاي اسکوير استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان مي دهد که از ديدگاه پرستاران و مديران آن ها، عوامل مختلفي در هر يک از ابعاد مديريت، محيطي، مراقبت و پرستاري زمينه ساز بروز خطاهاي کاري مي باشد. همچنين بين بخش هاي مختلف از لحاظ عوامل ايجاد کننده اين خطاها، با استفاده از آزمون کاي اسکوير تفاوت معني داري وجود داشت
(P<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به اين که ريشه کني و از بين بردن خطاهاي کاري صد در صد امکان پذير نمي باشد. بنابراين تلاش براي کاهش دادن و کنترل آن ها، منوط بر استفاده از رويکرد سيستمي با تاکيد بر ابعاد مديريت، محيطي، مراقبت و پرستاري براي بررسي عوامل زمينه ساز و برنامه ريزي براي رفع اين عوامل مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

انوشه، م.، و احمدی، ف.، و فقیه زاده، س.، و ویس مرادی، م. (1386). مقایسه علل زمینه ساز بروز خطاهای کاری در مراقبت های پرستاری از دیدگاه پرستاران و مدیران آنها. نشریه پرستاری ایران, 20(51), 25-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79239Vancouver : کپی

انوشه منیره، احمدی فضل اله، فقیه زاده سقراط، ویس مرادی مجتبی. مقایسه علل زمینه ساز بروز خطاهای کاری در مراقبت های پرستاری از دیدگاه پرستاران و مدیران آنها. نشریه پرستاری ایران. 1386 [cited 2021July28];20(51):25-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79239IEEE : کپی

انوشه، م.، احمدی، ف.، فقیه زاده، س.، ویس مرادی، م.، 1386. مقایسه علل زمینه ساز بروز خطاهای کاری در مراقبت های پرستاری از دیدگاه پرستاران و مدیران آنها. نشریه پرستاری ایران, [online] 20(51), pp.25-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79239. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی