برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1387 , دوره  26 , شماره  89 ; از صفحه 135 تا صفحه 146 .
 
عنوان مقاله: 

اثر فعاليت بدني كوتاه مدت (دويدن با تردميل) بر يادگيري و حافظه فضايي در موش هاي صحرايي نر سالم و وابسته به مرفين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تجربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ورزش بر روي مرکز خوشايند مغز از طريق سيستم هاي اوپيوئيدي و رهايي ناقلان عصبي تاثير مي گذارد. در اين پژوهش ورزش و فعاليت فيزيکي دويدن بر روي تردميل و اثر آن را بر روي يادگيري و حافظه ي فضايي در موش هاي صحرايي نر سالم و وابسته به مرفين بررسي گرديد.
روش ها: موش هاي صحرايي نر سالم چهار ماهه نژاد ويستار در چهار گروه ده تايي شاهد (بدون تيمار دويدن با تردميل و مرفين)، ورزش (دويدن با تردميل، بدون مرفين)، مرفين (تيمار مرفين بدون دويدن با تردميل) و مرفين همراه با ورزش تقسيم شدند. تيمار دويدن اجباري روي تردميل به مدت 10 روز (روزانه 1 ساعت با سرعت 17 متر در دقيقه و شيب 15 درجه) انجام شد. تزريق درون صفاقي دوزهاي افزايشي مرفين براي ايجاد وابستگي موش ها به مرفين انجام شد. مطابق با رفتار موش هاي شاهد، آزمون يادگيري فضايي به مدت 8 روز در حوضچه آبي موريس انجام شد.
يافته ها: در مقايسه ميانگين مجموع 8 روز آزمون يادگيري و حافظه فضايي، براي سه شاخص (طول مسافت، زمان رسيدن به سکو و سرعت شنا)، بين گروه شاهد با گروه مرفين همراه با ورزش تفاوت معني دار وجود داشت (05/P<0). تفاوت هاي اين شاخص ها بين گروه مرفين همراه با ورزش با ساير گروه ها معني دار بود (05/P<0 اما بين گروه شاهد با دو گروه ديگر تفاوت معني داري مشاهده نشد (05/P<0).
نتيجه گيري: يافته ها نشان دادکه دويدن با تردميل مي تواند يادگيري و حافظه فضايي را در موش هاي وابسته به مرفين به طور معني داري بهبود بخشد. ممکن است که ورزش کوتاه مدت همراه با سيستم اوپيوئيدي، يادگيري و حافظه فضايي را در موش هاي وابسته به مرفين تقويت کرده باشد، از اين رو پيشنهاد مي گردد که مرکز خوشايند در مغز براي حافظه و اعتياد يکسان شناخته شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 260
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی