برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تمرين متغير بر عملکرد يادداري و انتقال پاس بغل پاي فوتبال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی، دانشگاه اراک
 
چکیده: 
هدف اين تحقيق، بررسي تاثير سه روش تمرين متغير بر يادگيري يک مهارت است. روش تحقيق اين پژوهش، نيمه تجربي است. جامعه آماري تحقيق شامل مدارس ابتدايي شهريار کرج بود که يکصد آزمودني به صورت در دسترس انتخاب شدند. اين نمونه آماري به طور تصادفي چهار گروه 25 نفره تقسيم شدند که سه گروه براي اجراي برنامه هاي تمرين متغير و يک گروه، به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. گروه هاي سه گانه تمرين متغير به طور تصادفي به گـروه هاي «الف»، «ب» و «ج» نامگذاري شدند. به منظور تغيير شاخص ها، قطر و وزن توپ و مسافت تا هدف دستکاري شد. گروه «الف» پاس بغل را از 5 فاصله و با توپ شماره 4، گروه «ب» از 15 فاصله و با توپ شماره 4 و گروه «ج» از 15 فاصله و با توپ هاي 3 و 5 انجام دادند. هر آزمودني در هر جلسه مي توانست 60 ضربه بزند که اين تکليف شامل 12 ضربه از هر 5 فاصله بود. گروه «ب» از 15 فاصله و از هر فاصله 4 ضربه زدند. ضربـه هاي گروه «ج» نيز مانند گروه «ب» بود، با اين تفاوت که هر 20 ضربه را با شماره توپ يکساني زدند. اين تمرين ها در 3 روز انجام شد و پس از 48 ساعت، آزمون يادداري و انتقال انجام شد. ابزار جمع آوري داده ها، آزمون پاس بغل پاي مور- کريستين بود. روش آماري استفاده شده، آزمون تحليل واريانس و آزمون تعقيبي توکي بود. حاصل تحليل امتيازها در مرحله يادداري نشان داد که بين عملکرد يادداري گروه «ب» و گروه گواه تفاوت معني داري وجود ندارد (a=0.95). همچنين، بين عملکرد گروه هاي چهارگانه در آزمون انتقال تفاوت معني داري مشاهده نشد (a=0.95). نتيجه کلي اينکه متغير ساختن بيش از اندازه تمرين و نيز افزايش تعداد تکرارها، موجب افزايش بيشتر يادگيري در اين مهارت نخواهد شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خواجوی، د.، و خلجی، ح.، و رضوی، س.، و میناسیان، و. (1387). تاثیر تمرین متغیر بر عملکرد یادداری و انتقال پاس بغل پای فوتبال. حرکت, -(پیاپی 36), 165-179. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=78374Vancouver : کپی

خواجوی داریوش، خلجی حسن، رضوی سیدمحمدحسین، میناسیان وازگن. تاثیر تمرین متغیر بر عملکرد یادداری و انتقال پاس بغل پای فوتبال. حرکت. 1387 [cited 2021December05];-(پیاپی 36):165-179. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=78374IEEE : کپی

خواجوی، د.، خلجی، ح.، رضوی، س.، میناسیان، و.، 1387. تاثیر تمرین متغیر بر عملکرد یادداری و انتقال پاس بغل پای فوتبال. حرکت, [online] -(پیاپی 36), pp.165-179. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=78374. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 187 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی