برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  22 , شماره  73 ; از صفحه 15 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي اندكس پروليفراسيون سلولي پروتئين Ki-67 در درجه هاي هيستوپاتولوژيك مختلف كارسينوم مهاجم داكتال پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مقدمه: تالاسمي سرطان پستان يكي از شايع ترين سرطان در زنان است. سرطان مهاجم داكتال پستان داراي درجه­هاي هيستوپاتولوژيك ميكروسكوپيك مختلف از I تا III با رفتار و پروگنوز مختلف مي­باشد. بنابراين تعيين دقيق درجه هيستوپاتولوژيك اهميت زيادي دارد. از آنجايي كه بين بررسي كنندگان مختلف در تعيين درجه هيستوپاتولوژيك اختلاف ­نظر وجود دارد. استفاده از يك كرايترياي ميكروسكوپيك كمي كه كمتر سليقه اي باشند به نظر در پيشگويي رفتار تومور و پروگنوز آن مفيد مي­باشد. Ki-67 يك آنتي­ژن است كه با يك پروتئين غير هيستوني هسته اي مطابقت مي­كند و به وسيله سلولها در فازهاي پروليفراسيون G1،G2 ،M  و S ايجاد مي­شود. هدف از اين تحقيق مطالعه رابطه بين درجه هيستوپاتولوژيك ميكروسكوپيك و اندكس پروليفراسيون سلولي (Ki-67 Positivity) در كانسر مهاجم داكتال پستان و هچنين مقايسه اندكس Ki-67 در كارسينوم مهاجم داكتال در زنان قبل و بعد از ضد منوپوز مي­باشد.روشها: 90 نمونه سرطان مهاجم داكتال پستان با درجه­هاي ميكروسكوپيك متفاوت مطالعه شد. برشهايي از بلوكهاي پارافينه نمونه­هاي فيكس شده در فرمالين تهيه و با رنگ­آميزي ايمنوهيستوكيميكال بوسيله آنتي­بادي مونوكلونال Ki-67 رنگ شد و اندكس پروليفراسيون سلولي در اسلايدهاي تهيه شده مشخص شد. ارتباط مثبت­شدن Ki-67 و درجه ميكروسكوپيك مطالعه شد.نتايج بدست آمده ازميانگين درصد مثبت­شدن Ki-67 در درجه­هاي ميكروسكوپيك مختلف به شرح زير مي­باشد:(24.6=SD) 37.5%:grade III tumors و (3.8=SD) 9.3%: grade II tumors و (2.5=SD) 3.03%:grade I tumorsآزمون آناليز واريانس يك طرفه نشان مي­دهد كه مينگين درصد مثبت­شدن Ki-67 در درجه­هاي ميكروسكوپيك مختلف داراي اختلاف معني­داري مي­باشد (48.6=F و 0.001=P). ميانگين درصد مثبت­شدن Ki-67 در كانسرهاي بيماران قبل از منوپوز و بعد از منوپوز به ترتيب (21.8=SD) 20.1% و (4.8=SD) 6.8% مي­باشد. آزمون t-student داراي اختلاف معني­دار در درصد مثبت­شدن Ki-67 در ميان اين دو گروه مي­باشد (0.002=P).بحث: مطالعه با نتايج بدست آمده كانسرهاي مهاجم پستان با درجه ميكروسكوپيك بالاتر يك انديكس پروليفراسيون (possivity Ki-67) بالاتر را نشان مي­دهند و برعكس. بنابراين استفاده از اندكس پروليفراسيون سلول به عنوان يك جايگزين قابل قبول براي درجه ميكروسكوپيك تومور و به عنوان يك كرايترياي كمي قابل قبول براي پيش­بيني رفتار تومور و پروگنوزآن مطرح مي­شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فقیهی، م.، و عتیقه چی، ف. (1383). بررسی مقایسه ای اندکس پرولیفراسیون سلولی پروتئین Ki-67 در درجه های هیستوپاتولوژیک مختلف کارسینوم مهاجم داکتال پستان . مجله دانشکده پزشکی اصفهان, 22(73), 15-18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7821Vancouver : کپی

فقیهی مهری، عتیقه چی فرحناز. بررسی مقایسه ای اندکس پرولیفراسیون سلولی پروتئین Ki-67 در درجه های هیستوپاتولوژیک مختلف کارسینوم مهاجم داکتال پستان . مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 1383 [cited 2022January17];22(73):15-18. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7821IEEE : کپی

فقیهی، م.، عتیقه چی، ف.، 1383. بررسی مقایسه ای اندکس پرولیفراسیون سلولی پروتئین Ki-67 در درجه های هیستوپاتولوژیک مختلف کارسینوم مهاجم داکتال پستان . مجله دانشکده پزشکی اصفهان, [online] 22(73), pp.15-18. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7821. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی