برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1387 , دوره  12 , شماره  43 (الف) ; از صفحه 105 تا صفحه 115 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام لوبيا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) به تاخير در کاشت در منطقه ميانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه
 
چکیده: 
به منظور بررسي واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام لوبيا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) به تاخير در کاشت، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در 3 تکرار در مزرعه تحقيقي ترويجي جهاد کشاورزي شهرستان ميانه در سال زراعي 85-1384 به اجرا در آمد. فاکتور اول شامل 3 رقم لوبيا قرمز (ناز، گلي و صياد) و فاکتور دوم شامل سه تاريخ کاشت (15 و 30 ارديبهشت و 15 خرداد) بودند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس صفات اندازه گيري شده نشان داد که تاثير رقم و تاريخ کاشت روي تمامي صفات اندازه گيري شده معني دار مي باشد. اثر متقابل رقم و تاريخ کاشت براي صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، وزن 100 دانه، عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه در سطح احتمال %1 و براي تعداد دانه در غلاف اختلاف معني داري در سطح احتمال 5% مشاهده گرديد. مقايسه ميانگين صفات نشان داد که رقم صياد در تاريخ کاشت اول با 4033.3 کيلوگرم در هکتار بيشترين و رقم گلي در تاريخ کاشت سوم با 1500.2 کيلوگرم در هکتار کمترين عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند و با تاخير در کاشت تمامي صفات اندازه گيري شده کاهش پيدا کردند. مطالعه ضريب هم بستگي صفات نشان داد که عملکرد دانه با تمامي صفات مورد بررسي به غير از ارتفاع بوته، وزن صد دانه و درصد پروتئين، هم بستگي مثبت و معني داري داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صالحی، م.، و اکبری، ر.، و خورشیدی بنام، م. (1387). بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) به تاخیر در کاشت در منطقه میانه. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 12(43 (الف)), 105-115. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=78124Vancouver : کپی

صالحی محمد، اکبری رحیم، خورشیدی بنام محمدباقر. بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) به تاخیر در کاشت در منطقه میانه. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1387 [cited 2021December02];12(43 (الف)):105-115. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=78124IEEE : کپی

صالحی، م.، اکبری، ر.، خورشیدی بنام، م.، 1387. بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) به تاخیر در کاشت در منطقه میانه. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 12(43 (الف)), pp.105-115. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=78124. 

 
بازدید یکساله 183 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی