برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  29 , شماره  3 ; از صفحه 115 تا صفحه 120 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي سيستم رنين- آنژيوتانسين با عملکرد کليه پيوندي در بيماران پيوند کليه اي مرکز آموزشي- درماني امام خميني تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کاربردی- دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: از آنجايي که ارتباط بين پلي مورفيسم سيستم رنين- آنژيوتانسين و کاهش کارکرد کليه پيوندي يکي از موضوعات مورد مناقشه است، در اين مطالعه بر آنيم تا ارتباط مذکور را در بيماران مورد ارزيابي قرار دهيم.
روش بررسي: مطالعه حاضر، بر روي 108 بيمار پيوند کليه اي انجام گرفت. به دنبال استخراج
DNA، پلي مورفيسم هاي سيستم رنين- آنژيوتانسين شامل آنزيم مبدل آنژيوتانسين (D/I)، آنژيوتانسينوژن (T235M) و رسپتور تيپ I آنژيوتانسين (A1166IIC)، توسط PCR تعيين شد. کليرانس کراتينين در هر يک از پلي مورفيسم ها با استفاده از فرمول MDRD اندازه گيري شد. در اين مطالعه P<0.05 به عنوان رابطه معني دار شناخته شده است.
يافته ها: هيچ ارتباطي مابين هر يک از ژنوتيپهاي سيستم رنين- آنژيوتانسين و کليرانس کراتينين، اوره سرم، سطح سرمي سيکلوسپورين و ميزان دفع ادراري پروتئين وجود نداشت. اما در بررسي ترکيب اين ژنوتيپها، بيماران با ژنوتيپ
DD+CC در مقايسه با ژنوتيپ II+AA، کليرانس کراتينين کمتر، اما سطح سرمي کراتينين و ميزان دفع ادراري پروتئين بيشتري داشتند (به ترتيب P=0.05، P=0.002 و P=0.03). با اين وجود، ساير حالتهاي ترکيبي اين پلي مورفيسم ها چنين ارتباطي را نداشتند (P>0.05).
نتيجه گيري: نتايج ارزشمند اين مطالعه حاکي از آن است که اگر چه هيچيک از پلي مورفيسم هاي ژني سيستم رنين- آنژيوتانسين تاثيري بر روي کارکرد کليه پيوندي ندارند، اما بررسي ترکيب ژنوتيپهاي اين سيستم مي تواند در پيش بيني پيامد کارکرد کليه پيوندي موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی