برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 19 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر توپيرامات بر کسب و بيان ترجيح مکان شرطي شده و حساسيت رفتاري ناشي از مورفين در موشهاي کوچک آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: اخيرا از داروي ضد صرع توپيرامات در ترک وابستگي فيزيکي به اوپيوئيدها و اعتياد به کوکائين، نيکوتين، و الکل و اکستازي استفاده شده است. در اين تحقيق اثر توپيرامات بر کسب و بيان ترجيح مکان شرطي شده و حساسيت رفتاري ناشي از مورفين بررسي شد.
روش ها: در اين تحقيق از موشهاي کوچک آزمايشگاهي نر نژاد
N-MARI استفاده شد. ترجيح مکان شرطي شده به روش غيرطرفدار و حرکت به روش ميدان باز مورد بررسي قرار گرفت. دوزهاي مختلف توپيرامات 30 دقيقه قبل از تجويز مورفين (کسب) يا در روز تست 30 دقيقه قبل از شروع آزمايش (بيان) به حيوانات تجويز شد.
يافته ها: تجويز دوزهاي مختلف مورفين (
0.5 mg/kg، 5 و 50) سبب بروز فعاليت حرکتي در موشها شد. همچنين مورفين (1 mg/kg، 10 و 20) سبب القا ترجيح مکان شرطي شده در حيوانات شد. تجويز توپيرامات (20 mg/kg، 80 و 120( قادر به القا فعاليت حرکتي و يا ترجيح مکان شرطي شده در حيوانات نبود. تجويز توپيرامات در دوزهاي (20 mg/kg و 80) سبب مهار کسب و در دوزهاي (80 mg/kg و 120) باعث مهار بيان ترجيح مکان شرطي شده ناشي از مورفين گرديد. همچنين تجويز دوزهاي مختلف توپيرامات (20 mg/kg، 80 و 120) باعث مهار کسب حساسيت رفتاري ناشي از مورفين شد اما تجويز توپيرامات در دوز 80 mg/kg  باعث تقويت بيان حساسيت رفتاري ناشي از مورفين گرديد.
نتيجه گيري: به نظر ميرسد که تجويز توپيرامات مي تواند با اثرات سرخوشي آور و حرکتي مورفين تداخل کرده و اين امر در کاربرد درماني توپيرامات بايستي مد نظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 94
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی