برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 43 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع سيتوژنتيکي توده هايي از آجيلوپس ايراني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زابل
 
چکیده: 

گياه Aegilops tauschii گونه اي علفي، اکثرا ديپلوئيد (2x=2n=14DD) و خودگرده افشان است که منبع ژنوم D در گندم نان مي باشد. در اين تحقيق کاريوتيپ جمعيت هاي آجيلوپس جمع آوري شده از مناطق مختلف ايران شامل 7 جمعيت از گونه A. tauschii و 3 جمعيت از گونه A. strangulata مورد بررسي قرار گرفت. از هر جمعيت تعدادي بذر در ظروف پتري بر روي کاغذ صافي به منظور تهيه نوک ريشه ها کشت شد. ريشه هاي داراي طول 1.5 تا 2 سانتيمتر انتخاب و از نوک ريشه ها، اسلايد تهيه گرديد. پس از تهيه عکس و تعيين ابتدا و انتهاي کروموزوم و محل سانترومر آنها توسط نرم افزار مربوطه، يکسري ويژگي هاي کروموزومي شامل طول بازوي کوتاه و بلند، طول کل کروموزوم، طول نسبي کروموزوم و نسبت بازوها محاسبه شد. در اين بررسي مشخص گرديد که A. tauschii و A. strangulata ديپلوئيد هستند و تعداد کروموزوم پايه در آنها برابر 7 مي باشد. فرمول کاريوتيپي در جمعيت ها نيز متاسنتريک و ساب متاسنتريک بود. بر اساس شاخص عدم تقارن درون کروموزومي و %TF، توده 840 از گونه A. strangulate کروموزوم هاي نامتقارن تري داشت. توده شماره 641 از گونه A. tauschii نيز متقارن ترين کروموزوم ها را داشت و بقيه جمعيت ها در مرتبه متوسطي با توجه به نامتقارن بودن کروموزوم ها قرار داشتند. پس از انجام تجزيه خوشه اي بر اساس داده هاي حاصل از صفات مورفولوژيکي و مقايسه اين گروه ها با منشا توده ها، هيچ نوع رابطه اي بين اين گروهبندي با نواحي جغرافيايي توده ها مشاهده نشد و از لحاظ کروموزومي، دو زيرگونه strangulate و tauschii با هم تفاوتي نداشتند زيرا در تجزيه خوشه اي نيز در کلاسترهاي جداگانه قرار نگرفتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 165
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی