برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه روابط ميان عملکرد و اجزاي عملکرد در 30 رقم لوبيا (.Phaseolus vulgaris L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

اين تحقيق به منظور تعيين روابط ميان عملکرد دانه و اجزاي عملکرد با استفاده از 30 رقم لوبيا، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران به اجراي درآمد. در مجموع 18 صفت مربوط به رشد رويشي و زايشي و اجزاي عملکرد مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس ساده نشان داد که ارقام از نظر صفات مورد بررسي اختلاف معني داري دارند که دلالت بر وجود تنوع ژنتيکي بين آنها مي نمايد. صفات وزن غلاف، تعداد غلاف، تعداد دانه در غلاف، عملکرد بيولوژيک، تعداد روز تا رسيدگي و تعداد روز تا گل دهي با عملکرد دانه هم بستگي مثبت و معني دار داشته و ضريب هم بستگي بين عملکرد دانه با بقيه صفات معني دار نبود. تجزيه رگرسيون گام به گام نشان داد که حداکثر اختلاف عملکرد دانه را مي توان به تعداد غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و طول غلاف نسبت داد. لذا از اين چهار صفت براي انجام تجزيه عليت استفاده شد. نتايج تجزيه عليت نشان داد که بيشترين اثر مستقيم و مثبت بر عملکرد دانه مربوط به تعداد دانه در بوته و کمترين آن مربوط به تعداد غلاف است. تجزيه عامل ها سه عامل را استخراج کرد که 78.7 درصد از تغييرات کل داده ها را توجيه کرد. عامل اول در مجموع 52.47 درصد است که تغييرات داده هاي اوليه را توجيه کرد و عاملي مهم تر از ساير عوامل مي باشد. اين عامل شامل وزن غلاف، عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه و تعداد غلاف در بوته بود. اين عامل به عنوان عامل عملکرد و اجزاي عملکرد نام گذاري شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 153
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی