نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1377 , دوره  29 , شماره  3 ; از صفحه 627 تا صفحه 638 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه همبستگي بين برخي از صفات مهم زراعي با عملكرد دانه از طريق تجزيه عليت در برنج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است