برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1387 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 27 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت عملکرد پرستاران و رضايت بيماران بخش هاي ويژه قلبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه پرستاری
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پرستاران به طور قانوني و اخلاقي مسوول کيفيت مراقبت از بيمار هستند، از طرفي بيماران نيز حق دارند که از مراقبت پرستاري مطلوب و با کيفيت خوب برخوردار باشند. اولين قدم جهت طراحي برنامه هاي حفظ يا ارتقا کيفيت مراقبت، بررسي ميزان کيفيت مي باشد، لذا اين مطالعه به منظور بررسي کيفيت عملکرد پرستاران و رضايت بيماران بخشهاي ويژه قلبي انجام گرفت.
مواد و روش کار: اين مطالعه توصيفي مقطعي در سال 1386 بر روي 44 پرستار و 70 بيمار از چهار بخش ويژه قلبي (
ccu و pccu) دو بيمارستان دولتي شهر اراک انجام گرفت. نمونه گيري پرستاران و بيماران به روش آسان بود. جهت گردآوري داده ها از چک ليست بررسي کيفيت و پرسشنامه سنجش رضايت استفاده گرديد. تجزيه و تحليل داده ها نيز با استفاده از آمار توصيفي و کاربرد نرم افزار spss انجام گرفت و P<0.05 معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: در ارتباط با متغيرهاي دموگرافيک پرستاران با عملکرد و متغيرهاي دموگرافيک بيماران با رضايت آزمون هاي مجذور کاي و تي زوجي هيچگونه اختلاف معني داري را نشان ندادند. داده ها نشان داد که کيفيت عملکرد پرستاران به ميزان 28 درصد ضعيف، 64 درصد متوسط و 8 درصد خوب بود. در اين ميان کيفيت عملکرد آموزشي و درماني پرستاران به ترتيب ضعيف تر و قوي تر از ساير عملکردهاي پرستاران بود و اکثريت بيماران (
71.42%) رضايت نسبي از مراقبتهاي ارايه شده داشتند.
نتيجه گيري: پرستاران نقش عمده اي در ارتقا کيفيت مراقبت ها و رضايت بيماران دارند، بدين منظور لازمست در جهت ارتقا کيفيت عملکردها در اين گروه اقداماتي انجام شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قمری زارع، ز.، و انوشه، م.، و ونکی، ز.، و حاجی زاده، ا. (1387). بررسی کیفیت عملکرد پرستاران و رضایت بیماران بخش های ویژه قلبی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, 10(1), 27-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77640Vancouver : کپی

قمری زارع زهره، انوشه منیره، ونکی زهره، حاجی زاده ابراهیم. بررسی کیفیت عملکرد پرستاران و رضایت بیماران بخش های ویژه قلبی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences. 1387 [cited 2021September19];10(1):27-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77640IEEE : کپی

قمری زارع، ز.، انوشه، م.، ونکی، ز.، حاجی زاده، ا.، 1387. بررسی کیفیت عملکرد پرستاران و رضایت بیماران بخش های ویژه قلبی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, [online] 10(1), pp.27-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77640. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 378 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی