برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  7 , شماره  29 ; از صفحه 101 تا صفحه 118 .
 
عنوان مقاله: 

آبشويي نيترات در سيستم آبياري باراني تحت مديريت کود - آبياري ذرت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

مديريت آب و کود نيتروژني براي افزايش عملکرد و کاهش آلودگي منابع آب، ضروري است. اعمال چنين مديريتي مستلزم شناخت عوامل موثر بر چرخه نيتروژن خاک است. مقدار، زمان و روش استفاده از نيتروژن و آب از عوامل موثر بر اين چرخه است. هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير سطوح مختلف کود نيتروژن و آب با مديريت کود - آبياري از طريق سيستم آبياري باراني بر آبشويي نيترات و عملکرد ذرت است. بدين منظور، آزمايشي مزرعه اي با ذرت علوفه اي در چهار تيمار آبي شامل دو سطح کم آبياري (W3 و W4)، يک سطح آبياري کامل (W2) و يک سطح بيش آبياري (W1) و سه تيمار کودي شامل 200(N200)، (N150) 150 و صفر (N0) کيلوگرم نيتروژن در هکتار در سه تکرار انجام شد. آبشويي نيتروژن نيتراتي (NO3-N) در سطوح مختلف آب و کود طي دوره رشد با توجه به شرايط رشد گياه بررسي شد. عصاره خاک در عمق 30 و 60 سانتي متري با استفاده از «نمونه بردار آب خاک» پس از هر آبياري يا بارندگي از تمام کرت ها تهيه و غلظت نيترات در عصاره استخراج شده اندازه گيري شد. مقدار نيترات آبشويي شده با استفاده از معادله بيلان جرم محاسبه شد. نيتروژن نيتراتي خاک، پيش و پس از کاشت تا عمق هاي 30 و 60 سانتي متري و نيتروژن کل گياه در زمان برداشت اندازه گيري شد. نيتروژن آبشويي شده از عمق 60 سانتي متري در سطوح آبي W1، W2 و W4 در سطح کودي N200 به ترتيب برابر 6.92، 6.58 و صفر کيلوگرم در هکتار و در سطح کودي N150 به ترتيب برابر 5.03، 4.47 و صفر کيلوگرم در هکتار به دست آمد. آبشويي نيترات در سطوح کم آبياري مشاهده نشد. اما مقدار کمي از نيتروژن کاربردي، توسط گياه جذب و باقي مانده آن پس از تجمع در خاک به صورت تلفات گازي از خاک خارج گرديد. با افزايش کود نيتروژن مصرفي، جذب نيتروژن توسط گياه افزايش، اما درصد جذب نيتروژن نسبت به نيتروژن مصرفي کاهش يافت. در تيمارهايي که آب آبياري بيشتر از تبخير - تعرق بود، مصرف زياد کود نيتراتي موجب افزايش شدت آبشويي نيترات شد. نتايج همچنين نشان مي دهد که آبشويي نيتروژن نيتراتي طي دوره رشد، تابع نيتروژن اوليه خاک، نيتروژن کاربردي، شرايط رشد گياه، مقدار جذب نيتروژن گياه و مديريت کود - آبياري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قیصری، م.، و میرلطیفی، س.، و همایی، م.، و اسدی، م. (1385). آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود - آبیاری ذرت. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی, 7(29), 101-118. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77637Vancouver : کپی

قیصری مهدی، میرلطیفی سیدمجید، همایی مهدی، اسدی محمداسماعیل. آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود - آبیاری ذرت. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 1385 [cited 2021October22];7(29):101-118. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77637IEEE : کپی

قیصری، م.، میرلطیفی، س.، همایی، م.، اسدی، م.، 1385. آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود - آبیاری ذرت. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی, [online] 7(29), pp.101-118. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77637. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 189 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی