برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثرات محافظتي اتوموکسير و رانولازين بر روي اندازه انفارکت ناشي از ايسکمي رپرفيوژن در قلب ايزوله رت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و هدف: برخي از مطالعات اثرات محافظت قلبي اتوموکسير (Etomoxir) و رانولازين (Ranolazine) را در شرايط هيپوکسي و ايسکمي قلب نشان دادند. از آنجايي که تاکنون مطالعه مقايسه اي بر روي اثرات محافظتي اتوکوکسير و رانولازين بر روي اندازه انفارکت در شرايط ايسکمي- رپرفيوژن انجام نشده است لذا اثرات آنها بر روي اندازه انفارکت قلب ايسکميک رت مطالعه و مقايسه شدند.
روش کار: قلب ايزوله شده رتها به 3 گروه تقسيم شده و با اتصال به دستگاه لانگندورف، با محلول کربس تغذيه شدند. گروه کنترل طي 30 دقيقه ايسکمي ناحيه اي و 120 دقيقه رپرفيوژن، محلول کربس معمولي و گروههاي تست، محلول کربس حاوي 1 ميکرومول اتوموکسير و يا 20 ميکرومول رانولازين دريافت داشتند. سپس قلب رتها با اوانس بلو رنگ آميزي شده و متعاقب انکوباسيون با محلول 1 درصد تري فنيل تترازوليوم در فرمالين ثابت گرديدند. اندازه نواحي انفارکته با روش پلانيمتري کامپيوتري اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که اتوموکسير موجب کاهش معني داري در وسعت ناحيه انفارکته مي گردد. در گروه کنترل، اندازه انفارکت
46.3±2.9 درصد بود ولي در گروه دريافت کننده اتوکسير، به 20.9±5 درصد کاهش يافت (p<0.01). پرفيوژن کربس حاوي رانولازين کاهش بيشتري در اندازه انفارکت ايجاد نمود (16.4±3.6 درصد). مقايسه آماري بين دو گروه مورد مطالعه، تفاوت معني داري در کاهش اندازه انفارکت نشان نداد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که اتوموکسير (مهارکننده ورود اسيدهاي چرب به ميتوکندري ها) و رانولازين (مهار کننده بتا اکسيداسيون اسيدهاي چرب در ميتوکندري ها) احتمالا با افزايش غيرمستقيم اکسيداسيون گلوکز در زمان ايسکمي و رپرفيوژن موجب کاهش اندازه انفارکت مي شوند. اين مطالعه، اثرات محافظتي اتوموکسير و رانولازين را بر روي کاهش اندازه انفارکت نشان داد بدون آن که تفاوت معني داري در اين اثرات با هم داشته باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجفی، م.، و اعتراف اسکویی، ط.، و گرجانی، ع. (1387). مقایسه اثرات محافظتی اتوموکسیر و رانولازین بر روی اندازه انفارکت ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در قلب ایزوله رت. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 8(1 (پیاپی 27)), 89-94. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77489Vancouver : کپی

نجفی مسلم، اعتراف اسکویی طاهره، گرجانی علیرضا. مقایسه اثرات محافظتی اتوموکسیر و رانولازین بر روی اندازه انفارکت ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در قلب ایزوله رت. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1387 [cited 2021June21];8(1 (پیاپی 27)):89-94. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77489IEEE : کپی

نجفی، م.، اعتراف اسکویی، ط.، گرجانی، ع.، 1387. مقایسه اثرات محافظتی اتوموکسیر و رانولازین بر روی اندازه انفارکت ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در قلب ایزوله رت. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 8(1 (پیاپی 27)), pp.89-94. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77489. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی